Annonse
Panorama av Mauken.

Málatvuopmi / Målselv – mulighetslandet for alliert trening?

Det er for tiden mye fokus på å være klima- og miljøvennlig. Vi skal kjøre med piggfrie vinterdekk, dieselbiler skal forbys – ja, aller helst skal man ha elbil, sykle eller ta toget, til og med i 30 minus!

Vi har fått både klimaskam, flyskam og kjøttskam. Alt skal gjenbrukes og kildesorteres. Hva skal vi egentlig tenke om dette når den største forurensningen skjer i vår egen bakgård? Når Forsvaret bruker like mye drivstoff på et år som vi bruker i løpet av et helt liv?

Forsvarsbygg søker nå om utslippstillatelse for Mauken-Blåtind skyte- og øvingsfelt etter forurensingslovens paragraf 11. Søknaden skal behandles hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark, samt i kommunestyrene i Målselv og Balsfjord.

På grunn av at forurensningsloven trådte i kraft etter at skytefeltene ble opprettet har Forsvarsbygg faktisk forurenset ulovlig i hele 36 år. Nå søker de altså om å få lov til å fortsette denne ulovlige forurensningen sin. Og når de først søker, så hvorfor ikke søke en gang for alle om… alt?

Søknaden baserer seg i stor grad på Forsvarets egen forskning og prøvetaking. Den inneholder en rekke særvilkår, som fritak fra dispensasjonssøking, unntak for absolutte grenseverdier og tilsidesettelse av bestemmelser i «særskilte situasjoner». Søknaden åpner også for at det ved «behov» vil blir mer aktivitet i feltene. Akkurat hvor mye, blir aldri sagt. Nye våpentyper og andre typer ammunisjon enn beskrevet skal også brukes etter hvert. Det sies ingenting om hvor mye disse vil bråke eller forurense. Nye skytebaner skal etableres og gamle baner skal igjen tas i bruk.

Ifølge Forsvarsbygg er en skytebane ikke lenger en del av naturen og slipper dermed unna vannovervåkningsprogrammet deres. Vegetasjon skal sprøytes med kjemikalier for ikke å vokse for høyt, forurensede masser skal lagres i opptil 3 år i stedet for å kjøres ut med en gang. Noen blindgjengere skal også få ligge igjen i terrenget. Alt dette for å spare tid og penger.

For folk, dyr og reinsdyr som bor nærmest skytefeltene, har de mere støy i vente. I søknaden sin vil Forsvarsbygg nemlig ta i bruk 20 søndager og helligdager, samt 40 netter i året til sin trening. (I følge Lov om helligdager og helligdagsfred har vi som vanlige borgere ikke engang lov til å klippe gresset på disse dagene.) I tillegg til dette kommer støy fra transport når helikopter og kjøretøy skal inn og ut av feltene. Dette er heller ikke tatt med i beregningene. Støyen måles for så vidt i gjennomsnitt, ikke i maksimalt støynivå.

Klager fra grunneiere og reineiere bagatelliseres, og ifølge deres egne rapporter er alt er i sin skjønneste orden for både vann, fisk, fugl og myr. Søknaden er i praksis en fullmakt til å gjøre akkurat hva de vil, når de vil. Og hvorfor kommer denne søknaden akkurat nå, 36 år senere? Jo, på grunn av stor opptrapping av alliert trening.

Mauken skytefelt ble opprettet for at norske soldater på Skjold skulle ha et område å øve på. Nå kommer snart de første såkalte «rotasjonsbaserte» nederlandske styrkene til Skjold. Dette er i strid med Baseerklæringa av 1949, der hvor det står at vi ikke skal ha utenlandske styrker på norsk territorium med mindre vi faktisk blir angrepet eller utsatt for trusler om angrep. Norske skytefelt skal ifølge loven faktisk brukes av norske styrker, ikke allierte. Hvis nå 2. bn. på Skjold blir borte, hva får vi da? Et skytefelt kun for alliert trening?

Rødt Målselv har klagd til Fylkesmannen på søknaden og ønsker en ny og uavhengig utredning av faktisk forurensning som allerede har skjedd. I en eventuell ny søknad der hvor naturen faktisk blir tatt hensyn til, burde det stå spesifikt hva de søker om samt når, hvordan og hvem som skal bruke skytefeltene.

Vi er heldige som bor i Málatvuopmi / Målselv - mulighetslandet med den fantastiske naturen. Skal vi la kommunen forbli akkurat det eller se på at den raseres kun på grunn av alliert trening? Rødt Målselv er for klima og miljø, men da må alle ta sin del av ansvaret, ikke bare vi som forurenser minst. Stem Rødt i år – stem for en fortsatt fantastisk natur i kommunen våres!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse