Annonse

Mange elever har svært lite utbytte av fellesundervisningen

Antallet lærere på skolen blir helt avgjørende.

De har oppmerksomhetsvansker og konsentrasjonsvansker. De må ha oppgaver og utfordringer av annen vanskelighetsgrad enn det klassen ellers holder på med.

Norsk skoledebatt preges for tida av en bibelsk tilnærming til boka «Visible Learning» - en forskningsrapport fra John Hattie fra New Zealand.  Han har oppsummert  en lang rekke  studier  og ut fra dette laget en generalisert liste over hva som  har effekt på læringsresultatet. 

De fleste av hans konklusjoner er i godt samsvar med hva vi allerede har antatt som god metodikk/pedagogikk i Norge. Men disse  konklusjonene har fått lite oppmerksomhet. Kun  ett punkt i hans omfattende liste over hva som har effekt – eller ikke – har vakt stor oppmerksomhet i Norge: Påstanden om at antall elever pr klasse – eller antall elever pr lærer, har liten betydning for læringsresultatet. 

Denne konklusjonen har vært som manna fra himmelen for politikere og skolebyråkrater som med dårlig kommuneøkonomi i ryggen  har hatt behov for å spare penger på skolen. Med denne påstanden fra Hattie som argument er mange  klasser blitt slått sammen og lærerstillinger kuttet. Det er mildt sagt overraskende at lederen for Akademikerne, Knut Aarbakke , og  professor Thomas Nordahl ved BI kan stille seg bak en slik fortolkning av Hatties forskningsrapport.

Problemet er at Hatties konklusjon, slik den er beskrevet i boka, bygger på en annen virkelighet enn det vi har i en norsk grunnskole.  Dette er da også beskrevet av Hattie selv.  Påstanden om at antall elever i klassen betyr lite, er i helt minimal grad gjeldende i norsk grunnskole.   Hvorfor?

1.Forskningen som konkluderer med at antallet elever pr klasse betyr lite er  i all hovedsak  gjennomført på høyere trinn – videregående skole og høyskoler, der undervisningen preges av forelesninger overfor en homogen elevgruppe- elever med noenlunde samme læreforutsetninger.  15-20 % av elevene i norsk grunnskole har betydelige lærevansker og/eller psykososiale vansker. Elever med slike behov for ekstra hjelp er i helt minimal grad representert i den forskningen Hattie viser til.  Uten denne «gruppen» av elever  stemmer det at antallet elever pr lærer betyr lite. Når de derimot tas hensyn til stemmer konklusjonen om antall elever/lærere ikke i det hele tatt.  

2. Hatties forskningsresultater har ikke basis i Norge, men i mange andre land som på ingen måte har «En skole for alle» slik Norge har. 

Norge skiller seg vesentlig fra mange andre land gjennom måten vi har lovfestet det  å ha  en inkluderende skole for alle. Alle – uansett evner og forutsetninger- skal tilhøre samme klasse/gruppe.  Dersom klasserommet var fylt av elever som på en grei måte kunne ha nytte av en vanlig klasseromsundervisning, hadde Hatties påstand om at antallet elever betyr lite, vært sann.  Men sånn er det ikke i norsk skole. Utfordringen med å gi alle – uansett evner og forutsetninger- forsvarlig hjelp innenfor klassens rammer , kan enhver lærer fortelle om.  

Mange elever i norsk grunnskole – skolen for alle,  har svært lite utbytte av fellesundervisningen i klasserommet. De har oppmerksomhetsvansker og konsentrasjonsvansker. De må ha oppgaver og utfordringer av annen vanskelighetsgrad enn det klassen ellers holder på med. De må ha smågruppeundervisning eller eneundervisning med egen lærer i eget grupperom.

Da blir antallet lærere på skolen helt avgjørende.  Dette er en situasjon som Hatties forskningsresultater i helt minimal grad tar høyde for.  Debatten om Hatties rapport og hans påstander har så langt vært svært skadelig for utviklingen i norsk skole. Det er på høy tid at ideen om at lærertettheten har liten betydning avsløres. Argumentasjonen har allerede gjort betydelig skade.  

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse