Annonse
T.I.L gutter med høyt tempo og presise pasniger.

Mange foreldre har ikke råd til kontingent og utstyr

Tromsø er god på inkludering, men kan bli enda bedre.

Det finnes hjelp å få hvis man tør si ifra at man ikke har råd.

Informasjonsmøtet onsdag 29.04.15 i regi av Interkulturelt Råd viste mange muligheter for inkludering av innvandrere. Sammen kan vi gjøre en forskjell og sammen kan vi utvikle Tromsø til en enda mer flerkulturell, internasjonal og inkluderende by. Tromsø er allerede en god og inkluderende by, men kan bli enda bedre. Fritidsaktiviteter på tvers av grenser er den beste arena for menneskelige møter med lek og deltakelse. Det er i vår alles interesse, og opp til oss å få til et godt, inkluderende felleskap.

Målet vårt er trivsel og aktiv inkludering. Ingen skal føle seg utenfor og ingen skal føle seg mindre verdt. Alle barn skal ha lik tilgang til aktiviteter de liker, og kan utfolde seg i. Ingen barn, verken innvandrerbarn eller norske skal hindres pga. økonomi eller andre utfordringer de har i livet.  På møtet hadde vi samlet idrett, kultur og innvandrere til et informasjonsmøte om inkludering og viktigheten av felles aktiviteter på tvers av ulikheter.

Tromsø kommune stilte både for kultur og idretts institusjoner. Innvandrernes foreninger var til stede for å presentere utfordringer og lære om mulighetene. Tromsø vokser fort og flere nasjonaliteter fra ulike kontinenter flytter hit. Utfordringen, både for norske og innvandrere, er å finne fram til de ulike mulighetene og gode møteplassene utenfor arbeidslivet, som Tromsø har å by på.

Jeg ble imponert over hva de ulike klubbene har å bidra med for en aktiv inkludering. Hva de tilbyr av aktiviteter til barn, ungdom og voksne - for både for gutter og jenter. Alle er fokusert på den sportslige og kulturelle ånden for inkludering. Fra utstyr, til hjelp med betaling av kontingent for foreldre med begrenset økonomi. Dette gjelder ikke bare innvandrere, men også norske barn med ressurssvake foreldre.

Mange kan ikke betale for egne barns deltagelse på noen former for aktiviteter. Ingen barn skal føle seg utenfor eller mindre verdt. Det finnes hjelp å få hvis man tør si ifra at man ikke har råd. Det viser seg i praksis at det finnes mange muligheter for deltakelse likevel, og organisasjonene stiller opp for å hjelpe til. Husk også at vi har et svært godt utbygd tilbud med kollektivtrafikk, hvor bussene dekker hele Tromsøområdet.

Organisasjoner, lag, foreninger, kommunen og flyktninggruppene har en viktig informasjonsoppgave og den enkelte må aktivt søke etter mulighetene. Utfordringen for Interkulturelt Råd er å få bedre kontakt med alle innvandrermiljøene i Tromsø. Om du er flyktning, innvandrer i arbeid eller student, så kan du melde deg inn på vår facebookside.

For å skape nye broer og gode kommunikasjonskanaler må alle søke kontakt med oss. Delta på dugnad. Meld deg som frivillig. Du blir kjent med nye mennesker og får gode opplevelser.  Så må vi i rådet, organisasjonene og kommunen jobbe med forbedring av informasjonen og kommunikasjonen for å nå flest mulig. Breddeidrett, kultur og smalere aktiviteter er gode møteplasser for oss alle. Også politikerne må ta sitt ansvar for god tilrettelegging og integrering. Regjeringen har integrering som arbeidsfelt og skal nå velge 4 satsningsbyer for bedre integrering i Norge. Her har våre politikere en konkret og viktig oppgave for å få Tromsø valgt som en av de fire.

Norsk folkehjelp jobber for inkludering. De vil opprette en språkkafé i Tromsø, som skal være en aktivitet rettet mot de ulike samfunnsgruppene. TIL opplever av og til at barn kan ha problemer med å delta i fotballaktivitet på grunn av økonomi. For å motvirke dette har seniorene i klubben opprettet et velferdsfond for å støtte barn i klubben med ressurssvake foreldre. Frivillig arbeid for organisasjonene er og en vei inn som kan redusere kontingenter. Dette er kun få eksempler på hvordan deltagelse kan tilrettelegges for den som trenger det. Heldigvis er leie av idrettshallene i Tromsø gratis. Men Tromsø er i stadig vekst og kommunen må prioritere å bygge flere anlegg.

Blant foredragsholderne på det vellykkede møtet var Magnus Lønneberg i Norsk folkehjelp, Britt Leandersen fra NIF, Morten Pedersen toppspillerutvikler i Tromsø IL, Ronny Slettmo leder i breddeavdelingen til TIL, Pål Johnsen rektor ved kulturskolen, Kristin Fenton leder for Ishavsbyen kunstløp klubb, Christian Hyld fra Tvibitt, Bi Haavind, Plan-og Utviklingsleder og Jonny Hanssen, Fritidsleder. Alle bidro med gode innlegg som gjorde møtet svært informativt, konkret og framtidsrettet.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse