Foto: Sissel Wessel-Hansen

Mangelfull ”byplan” fra Vegvesenet

I stedet kan vi bygge Tindtunnelen som uten videre fjerner 11 % av Tromsøs kjørte bilkm. Helt uten bomsoner, bompenger og bomstasjoner rundt omkring på hele Tromsøya!

I byutredningen for Tenk Tromsø prøver Vegvesenet å tilta seg myndighet over Tromsø kommunes planlegging, på tvers av kommunestyrets ønsker. NAFs kommunikasjonsdirektør Sagedal og vegdirektør Gustavsen skriver om dette i Nordlys 15. og 9. januar. ”Byplanen” fra Vegvesenet omfatter 4 alternative ”vegplaner”, 2 med ny Kvaløyforbindelse og 2 uten ny forbindelse.

I sin jakt etter bompenger har Vegvesenet helt ”oversett” at Tromsø også utvikler seg østover. De har ”glemt” å hensynta at Tromsø har en positiv utvikling på fastlandet/Tromsdalen og i de viktige nye bydelene Ramfjord/Breivikeidet og Søndre Tromsdalen.

Bompengeperioden for Vegvesenets dårlige bomforslag kan bli ca 2019 – 2034/2039 i 15-20 år. Det skjer bare hvis bompengeopplegget blir endelig vedtatt i tide. I løpet av denne perioden blir ny E8 i Ramfjord bygd i 2019-22. Kanskje blir også Tindtunnelen påbegynt og bygd i 2022-25. Ullsfjordforbindelsen blir ventelig påbegynt og fullført, med store veginnkortinger nordover.

Ingen av disse fakta og muligheter har Vegvesenet fått med seg i byutredningen for Tenk Tromsø. Er da Vv døve og blinde utredere? Neida, men de skjuler fakta, usaklig, som kan forpurre bompengeplanen.

Reduksjon av kjørte bilkm.

I byutredningen setter Vv som suksess-mål å kutte bilkjøringen med 10% som tilsvarer 100.000 km pr døgn. Denne tenkte veksten kan komme over 14 år ifølge Vv, dvs en mini-liten trafikkvekst på 0,7 % pr år.

Da vil de etablere 15x2 bomstasjoner, 6-7 bomsoner på Tromsøya, sonesperringer, gatestenginger, omkjøringer og veiombygginger for å adskille sonene, bruke 8 milliarder på gang, sykkel- og bilveier, 1 milliard på overflødig administrasjon, noen hundre mill ekstra til kollektiv-opplegg og ende opp med et bysamfunn i desperat behov for mer bilkjøring.

I stedet kan vi bygge Tindtunnelen som uten videre fjerner 11 % av Tromsøs kjørte bilkm. Helt uten bomsoner, bompenger og bomstasjoner rundt omkring på hele Tromsøya! Og vi kan stå fritt til å angripe problemene i Giæverbukta og rundt Sykehuskrysset, med første prioritet, uten å hemmes av Vegvesenets tvangstrøye over Tromsø.

Tindtunnelen som 4-felts og dobbeltløps tunnel koster ca 3.000 millioner å bygge, det er ca 1,5 milliarder mindre enn å oppgradere E8 rundt Sandvikhøyden. Det blir 15,5 km lengre å kjøre hver vei rundt Sandvikhøyden. Slike fakta skjules for kommunestyret og andre når Vv får utrede isolert fra virkeligheten.

Byplaner i Vegvesenets regi?

Ifølge pbl (plan- og bygningsloven) er kommunestyret lovens planmyndighet som bestemmer plassering av boligområder, bedrifter og byspredning innenfor kommunens område. Denne myndigheten fjernes lovstridig fra kommunen når Vv overtar utredninger, samtidig som Vv er forhandlingsmotpart om byvekstavtale.

I 2015 fremla Vegvesenet utredning om Kvaløyforbindelse med Selnesbru. Kommunestyret med de 3 største partiene (Ap, H, Frp) avviste Selnesbru og valgte Håkøyforbindelsen som det beste for Tromsøs byutvikling. Etter kommunevalget 2015 gikk Ap fra valgløftet og aksepterte Selnesbru etter diktat fra Vv og Aps støttepartier. I samme sak nektet Vv å utrede Håkøyforbindelse, tiltross for at kommunens vedtatte planprogram krevde slik utredning.

Dette kunne Vv gjøre fordi de truet med at Tromsø ville bli ekskludert fra Tilskuddsordningen for kollektivtrafikk, hvis kommunen ikke godtok Selnesbru. Er det fremdeles noen som tror på kommunalt selvstyre i Tromsø innen byplanlegging?

Byplan med dårlig grunnlag

De 4 alternativene i ”byvegplanen” er et alternativ med Selnesbru, et med Håkøytunnel og 2 uten ny Kvaløyforbindelse. Kommunestyret som planmyndighet er ikke inne i bildet. Planen kalles for ”byutredning” for å unngå lovens bestemmelser om planforslag. Pbls bestemmelser om planmyndighet settes til side av Vegvesenet. Vi vet fra før hvor varme følelser regionvegsjefen har for Tromsø.

Vegvesenets fortetting av boligbyggingen til Tromsøya er ikke vedtatt i kommunestyret.

Vv hevder selvsagt at Håkøyforbindelsen er det eneste alternativet som strider imot alle forutsetninger i Tenk Tromsø. Samtidig vet ”alle” utenom Vegvesenet at Tromsøs utvikling blir kvalt uten ny Kvaløyforbindelse, og at Håkøytunnel gir best byutvikling.

Uteglemt bydel Ramfjord/Breivikeidet og Søndre Tromsdalen

I Vegvesenets mål om nullbilvekst bør man ikke ”glemme” Tindtunnelen. Reduksjon av bilkjøringen i Tromsø med ca 11 % av totale bilkm oppfyller det fremste målet for Tenk Tromsø. Dvs at hele prognoseveksten til 2030 blir nullstilt ved å bygge Tindtunnelen, uten å gripe til bompengetrusselen og bomsoner på Tromsøya. Tindtunnelen koster langt mindre enn bompengepakken på over 9 milliarder, bare ca 3 milliarder for 4-felts, dobbeltløps tunnel på 10,5 km. TT finansieres uten bomstasjoner og bomsoner på Tromsøya!

Tromsøs byutvikling tilsier at det meste av varedistribusjon flytter ut av bysentrum og plasseres rundt Ramfjordmoen, med direkte, kortere veier via E8, E6 og Ullsfjordforbindelsen nordover, østover og sørover. Her passer det også med godsterminal for jernbanen. Massevis av trafikk og bilkjøring blir med dette fjernet fra bysentrum, mye mer enn de 11 %.

Drivstoffavgiften gir nok penger til aktuell vegforbedring i Tromsø, uten at bilbrukerne skal betale gang/sykkelveier. Vegvesenet er som forhandlingspart inhabile som utredere om Tromsøs utvikling, bl a fordi de prioriterer mest mulig bompenger, på bekostning av Tromsøs næringsvekst og byutvikling.

Både vegdirektøren og NAF (Norges Automobilforbund) skriver avisinnlegg som er generelle for hele landet. Hvis man skal få fram galskaper og særegenheter for hver by, så må man beskrive hvert tilfelle for seg. Det eneste som gjelder generelt, er at utslippsfakta er foreldet. Målsettingen om nullbilvekst i alle områder, uten hensyn til nærings- og befolkningsvekst og bilparkens reduserte utslipp, blir da også foreldet og ute av takt med virkeligheten.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse