VEDTATT: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) kunne 14. mars 2014 meddele at E8 i Ramfjord skulle bygges i en østre trasé. Byrådsleder Øyvind Hilmarsen (H) og byråd for byutvikling Britt Hege Alvarstein (Frp) erklærte at nå var de glade. Foto: Yngve Olsen Sæbbe

Marerittet i Ramfjord

Ny tvil om E8 bør bygges i en østre trase. Politikerforakten kan få gode vekstvilkår i Tromsø.

E8-prosjektet i Ramfjord er et mareritt som har vart i over 30 år, med utallige politiske omkamper.

De frykter for husene sine. Forståelig nok. For ingen kan i dag gi klare svar på hva slags konsekvenser arbeidet med å legge en østre trasé for E8 i fjellsiden over bebyggelsen i Ramfjord vil kunne medføre.

Beboerne har erfaringer med grunnforholdene på den aktuelle strekningen, og de erfaringene gir åpenbart grunn til bekymring.

Det er mye leire i grunnen og ingen kan i dag med noen grad av sikkerhet uttale seg om det i det hele tatt er tilrådelig å sette i gang med store anleggsmaskiner oppe i fjellet over bebyggelsen på deler av strekningen mellom Nordbotn og Sørbotn.

«Vi er livredde, og ganske vettskremte ved tanken på at det skal anlegges en ny E8 oppe i fjellsiden. Det er leire og vann overalt», sier en av beboerne i området til Nordlys.

At beboernes bekymring er mer enn unødig overspenthet, ble klart i mai 2013 da høyspentlinjen skulle utbedres. Traseen som ble laget i fjellsiden for anleggsmaskiner og utstyr, førte til et jordras som var 15 meter bredt og halvannen meter høyt, som sperret E8 i flere timer.

Nå bruker Statens vegvesen store ressurser på å kartlegge grunnen i fjellsiden. Grunnboringer er i gang på hele strekningen, men fagetaten kan ennå ikke trekke noen konklusjoner av undersøkelsene. 

Risikoen for snøskred er også et viktig moment når sikkerheten ved veiprosjektet skal kartlegges. Prosjektsjefen i Statens vegvesen opplyser til Nordlys at det kan bli aktuelt å bygge tunnel forbi det som er et skredområde.

En tredje utfordring er at det kommunale vannreservoaret til Nordbotn ligger i den planlagte traseen for nye E8. Her støter veibyggingen på ytterligere problemer knyttet til hvordan en bru som skal gå over vannreservoaret, skal fundamenteres.

Allerede nå fører disse problemene til ytterligere forsinkelser i planarbeidet. Og hvis det viser seg at man må etablere helt ny vannforsyning for området, kan det innebære betydelig økte kostnader.

E8-prosjektet i Ramfjord er et mareritt som har vart i over 30 år, med utallige politiske omkamper.

Den østre traseen som nå forårsaker redsel hos beboerne, nye forsinkelser for planarbeidet og muligheter for uoversiktlige ekstra kostnader, kan innbyggerne takke de daværende byrådspartiene Høyre, Venstre og Frp for.

Dersom det i verste fall skulle vise seg at dette trasévalget ikke lar seg gjennomføre av sikkerhetsgrunner, er nye millioner sløst bort og enda flere år tapt.

Med historien i mente, vil det ikke være noen overraskelse. Men det forblir et grelt eksempel på politisk vanstyre, preget av utidige partikrangler og manglende gjennomføringskraft.

Hvis E8-prosjektet i Ramfjord må ut på nye tids- og kostnadskrevende runder med reguleringsplaner, som følge av politisk harelabbarbeid, vil det være fortvilende både for innbyggerne i Ramfjord og for hele Tromsø. Ikke minst vil næringslivet være skadelidende.

En mindre synlig, men minst like alvorlig følge, er frustrasjonen over det manglende politiske håndverket. Politikerforakten vil få gode vekstvilkår i Tromsø. 
 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse