Annonse
ELDREOMSORGEN: Det er ikke de ansatte som skal lastes for situasjonen i eldreomsorgen i Tromsø. Nå må det nye politiske regimet ta ansvar. Og handle.

Marsjordre til det nye regimet

Ingen i administrativ og politisk ledelse later til å kjenne til innholdet i disse avviksprotokollene.

Det er knapt noen andre steder i det kommunale Tromsø der uskyldige mennesker er så utsatt og risikerer å bli så nedverdiget, som i eldreomsorgen.

Glansbildet av omsorgs-Tromsø er blåst i filler.

Det skjedde da Nordlys etter mange ukers venting endelig denne uka fikk utlevert avviksprotokollene i eldreomsorgen og deretter publiserte innholdet.

Bildet som tegner seg er ikke noe vakkert syn. Til tross for en stor innsats fra mange dedikerte og dyktige mennesker som jobber i hjemmetjeneste og på sykehjem, er dessverre avvikene for mange og altfor graverende.

Det er ikke de ansatte som skal lastes. Ansvaret ligger høyere opp, hos den kommunale ledelsen på både administrativt og politisk nivå, og opp til de nasjonale myndigheter, storting og regjering.

Selv om noen av hendelsene som blir beskrevet i avviksprotokollen er rystende nok, er det et annet aspekt som er rett ut uforståelig.

Ingen i administrativ og politisk ledelse later til å kjenne til innholdet i disse avviksprotokollene. Forklaringen – eller unnskyldningen – som fremføres, er at man har som prinsipp at avvik skal behandles på lavest mulig nivå, nærmest mulig brukeren. Det betyr at den primært skal behandles på avdelingsnivå.

Greit nok. Men noe må jo være alvorlig galt hvis ikke de ansvarlige i ledelsen av Tromsø kommune sørger for å sette seg inn i den daglige virkeligheten i eldreomsorgen, bl.a. gjennom å gjøre seg kjent med innholdet i avviksprotokollene.

Det er verdt å understreke at situasjonen som beskrives ikke er unik for Tromsø kommune. Likevel må nå det påtroppende politiske regimet komme på banen og fortelle oss hva de akter å gjøre for å løfte kvaliteten på omsorgen for våre eldre.

Aps valgvinnere må snarest utarbeide en handlingsplan og presentere den for offentligheten.

Og dette saksfeltet må prioriteres på topp, for det er knapt noen andre steder i det kommunale Tromsø der uskyldige mennesker er så utsatt og risikerer å bli så nedverdiget, som i eldreomsorgen.

Påtroppende byrådsleder Kristin Røymo har lovet å ansette 40 nye lærere, men har ikke gitt noe tall på hvor mange flere som trengs i grunnbemanningen på sykehjem og i hjemmetjenesten.

Det er ikke godt nok. Hun må ta ansvar og handle. Og legge bort ideologiske føringer.

Søkelyset er nå ubønnhørlig på henne.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse