Annonse
TRUET: Måsene er vakre fugler. Et sikkert, men truet, vårtegn. De søker mot bebodde steder, og våre søppelberg, fordi de er fordrevet fra sine naturlige områder. Og bare så det er sagt, Odd Børretzen hatet ikke måser, han elsket dem. Foto: Ole Åsheim

Måsen - vårt sikreste vårtegn

Vi har årevis fordrevet måsen fra dens naturlige bosteder, og undres så over at den søker til søppelbergene der vi bor.

... det er knapt noen dårlig egenskap som ikke tillegges de stakkars måsene – som bare er nettopp det – måser – og oppfører seg som måser.

“Godt at gråmåsen song” skrev Arvid Hanssens i et av sine dikt. Diktet rommer så mangt, men må også oppfattes som en hyllest til både måsen og den nordnorske fauna.

Men i de senere år er måsen blitt et hatobjekt for mange. De sammenlignes med rotter.

De skiter (hvem gjør ikke det og måsene går tross alt ikke med bleier). De stjeler mat fra oss. De oversvømmer oss. De lager ulyd.

De gjør utfall mot oss når vi nærmer oss ungene deres, ja, det er knapt noen dårlig egenskap som ikke tillegges de stakkars måsene – som bare er nettopp det – måser og oppfører seg som måser.

I Norge hekker fiskemåse, gråmåse, hettemåse, krykkje, sildemåse og svartbak. Utenom hekkesesongen kan også flere andre måsearter jevnlig observeres ved de norske kystene.

Men de siste tiårene har antallet måser sunket betraktelig – så mye at fire av artene er rødlistet: fiskemåse, sildemåse, krykkje og hettemåse.

Det er riktig at måser kan være aggressive i hekkeperioder og kan gå til angrep på mennesker. Men strengt gjør de bare det alle ville gjort, mennesker også, de forsvarer ungene sine.

Denne tilsynelatende unisone forbannelsen av måsene, har ført til at noen tror de kan gjøre hva som helst mot disse artene. 

I  noen tilfeller har det ført til til dels bestialske avlivinger av måser. I realiteten er det like strenge regler for å avlive måser som andre fuglearter.

Naturmangfoldsloven § 15 forbyr å påføre unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres reir, bo og hi. Det innebærer blant annet at det er forbudt å skade eller ødelegge reir og egg.

Også flytting av reir med egg eller unger er i utgangspunktet brudd på bestemmelsen. Et par måsearter kan riktignok jaktes på, men bare i en viss periode etter 21. august.

Det vi ser ut til å glemme, er at det er vi mennesker som har spist oss inn på måsens områder. Vi har fordrevet dem fra deres opprinnelige hekkeplasser og drevet dem til å finne nye.

Vi er også forurenserne. Vi forurenser i en slik grad at det som en gang var en vårlig delikatesse, måseeggene, er blitt uspiselige.

De er så fulle av PCB og miljøgifter at gravide og barn frarådes å spise dem. Vi andre kan våge oss på et par egg i sesongen.

Mange av måsehaterne har gjort Odd Børretzens tekst «Jeg hater måker» til sin egen.

De har ikke skjønt at Børretzen slett ikke hatet måser, men brukte det som en metafor på mennesker som bare tenker på seg og sitt, egenskaper han ikke hadde særlig sans for.

I et intervju sa han at det «å utsette måker for lidelse og forfølgelse fordi man «irriterer» seg over dem, er det bare virkelig tankeløse mennesker som kan gjøre. Det er vel slike som ikke forstår ironi heller… Måker er… en del av fjorden og kysten og havet og alt det jeg elsker.

Derfor elsker jeg måker», sa han blant annet.

Det gjør jeg også.

Lyden av måseskrik er selve vårlyden for meg. Våren er ikke så mye tess her nord. Ofte må vi bruke både votter og ull-lue mens søringan plasker rundt i 22 grader badevann.

Men vi har måsen. Når den skriker utenfor vinduet, vet vi at våren er her. Sammen med andre fuglearter, er den det sikreste vårtegnet vi har.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse