Annonse
All matjord er lokal og for hvert mål matjord og beiteareal som går tapt i vår kommune, vil matsikkerheten til barna våre bli litt dårligere. Derfor trenger vi en ny og tøffere matjordpolitikk - både i Norge og i Tromsø, skriver MDG-politikerne Barbara Vögele og Askild Gjerstad. Foto: Colourbox

Et gode vi ikke har råd til å miste

Vi trenger en ny og tøffere politikk for vern av matjord, skriver MDGs gruppeledere i Tromsø kommunestyre og Troms fylkesting.

Vi fortsetter å legge matjord under bilveier, boliger og mye annet i ei tid da behovet for menneskeføde øker og matsikkerheten svekkes.

Matjorda er grunnlaget for nesten all sivilisasjon og bosetting. Naturen har brukt tusenvis av år på å lage den. Her i Norge er den ekstra sjelden. Bare 1 % av landet er egnet til å dyrke matkorn og bare 3 % egner seg til å dyrke mat. Likevel fortsetter vi å legge matjorda under asfalt, kunstgressbaner, boliger og kjøpesentre. I snitt lar kommunene lar 6 000 mål matjord forsvinne hvert eneste år. Derfor jobber De Grønne for en ny jordvernpolitikk i Norge.

Kjernen i problemet er at norske kommuner strever med å prioritere de mest grunnleggende behovene for framtida over andre gode formål. Vi fortsetter å legge matjord under bilveier, boliger og mye annet i ei tid da behovet for menneskeføde øker og matsikkerheten svekkes.

Halvparten av landbruksarealet som i dag omdisponeres, ligger mindre enn én kilometer fra et tettsted. Men et stramt jordvern er ikke et offer med tanke på byutviklinga. I likhet med markagrenser og strandsoner bidrar jordvernet til en mer effektiv arealpolitikk der vi får mer ut av knappe ressurser.

I forrige uke behandla Stortinget De Grønnes forslag om et varig, nasjonalt vern av matjorda. Vi ville blant annet gi matjorda nasjonal beskyttelse ved å flytte ansvaret for matjorda fra kommunen til staten, vi ville lage en ny lovhjemmel som gjør det mulig å gi matjord varig vern og vi foreslo å stramme inn kravene for å kunne gi dispensasjon til å bygge ned matjord. Dessverre ble samtlige forslag nedstemt. Mens landbruks- og matministeren var forutsigbart ideologisk på at det ikke kom på tale å innskrenke kommunenes handlingsrom, nøyde flertallet seg med å la statsråden vurdere vurderingene og utrede utredningene på nytt og komme tilbake med en oppdatert jordvernstrategi i statsbudsjettet for 2019.

Da blir det viktig å huske på at gode intensjoner og fine ord har blitt vedtatt mange ganger før.

I tiden som kommer tar vi derfor kampen for matjorda lokalt, i kommunestyrene, på fylkestingene, over hele landet.

For Miljøpartiet De Grønne i Tromsø og over hele landet er jordvern et verdispørsmål og et solidaritetsspørsmål. Solidaritet med framtidige generasjoner er kjernen i vår politikk. Og det vi gjør i eget land er å frarøve våre barnebarn muligheten til å dyrke mat av hensyn til kortsiktig inntjening for utbyggere og kommunene. Og i tillegg frarøver vi andre lands matjord for å dekke våre egne behov for mat. Vi vet at menneskene kommer til å trenge mer mat i fremtiden og da må alle bidra, også Norge, også Tromsø. FN har beregnet at den globale matproduksjonen må økes med 70 % for å sikre verdens befolkning nok mat innen 2050. Derfor trenger vi en tøffere jordvernpolitikk! Vi har nok boligareal som ikke er egnet til dyrking av mat i Tromsø, likevel har vi systematisk bygd ut matjord på fastlandssida, på Kvaløya og andre verdifulle arealer. Berg er midt i faresonen og kommunen har fortsatt ikke forpliktet seg varig til Holt læringstun.

All matjord er lokal og for hvert mål matjord og beiteareal som går tapt i vår kommune, vil matsikkerheten til barna våre bli litt dårligere. Derfor trenger vi en ny og tøffere matjordpolitikk - både i Norge og i Tromsø. Det er på tid at vi politikere blir ansvarliggjort, også for fremtidens matproduksjon!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse