Annonse

Mattekravet svekket ikke læreropptaket ved UiT

Årets opptak for lærerutdanningene er med andre ord hver for seg og samlet langt mer gledelig enn det både diskusjonene i Khrono og de lokale avisreportasjer kan gi inntrykk av.

Det er viktig med debatt. Det nye opptakskravet med karakter 4 i matematikk er fortsatt et «hett tema» i Khrono og noen øvrige norske dagsaviser samt TV 2. Karakterkravet har resultert i radio, tv-debatter og lokale folkemøter. Pedagogstudentene ved ILP arrangerte allerede torsdag 8. september 2016 et åpent debattmøte om saken. Fra ILP deltok Karin Rørnes, Morten Bartnes, og Hilde Sollid sammen med Trygve Johnsen fra IMS og representanter fra Utdanningsforbundet med innlegg i panelet. Det deltok også ungdomspolitikere fra partiene Rødt, AP, SU, Høyre og KRF i Tromsø kommune. Pedagogstudentene lokalt klarte på en briljant måte å engasjere de over 100 fremmøtte.

Medieoppslagene har imidlertid skapt inntrykk av lavere søking til lærerutdanningsprogrammene og en flukt fra lærerutdanningen. Blant annet skrev Nordlys allerede 27. august 2016 «Bare 29 av 60 studieplasser i Tromsø er fylt opp etter nytt krav». Dette medfører ikke riktighet og mediebildet stemmer fortsatt ikke med realitetene slik vi opplever det ved UiT Norges arktiske universitet.

Kapasiteten ved grunnskolelærerutdanningene er jevnt over større enn inntakene og dette er ikke et nytt fenomen anno 2016.

Master i grunnskolelærerutdanning trinn 5-10 ved campus Tromsø tok opp 69 nye studenter i 2016. Det er en økning med 26 studenter flere enn fjoråret 2015. Master i grunnskolelærerutdanning trinn 1-7 ved campus Tromsø tok opp 29 nye studenter i 2016. Det er en økning med 2 studenter flere enn året før. Av årets studenter på 5-10 har dobbelt så mange i år enn tidligere valgt matematikkdidaktikk som sitt masteremne. Ved UiTs femårige lektorutdanning 8-13 ble det ved årets opptak på 8-13 en tilbakegang for samfunnsfag sammenlignet med i fjor, men med økte opptakstall for realfagene. Ved campus Alta ble det i 2016 for første gang tatt opp 16 nye masterstudenter ved i grunnskolelærerutdanning trinn 5-10. (Neste høst vil 1-7 og 5-10 tilbudene ved campus Alta også kunne tilknyttes fleksibelt til Storslett, Hammerfest og Kirkenes.) Barnehagelærerutdanningene i Norge har ikke skjerpet opptakskrav i matematikk, og ved UiT var det også her økning i opptaket.

Årets opptak for lærerutdanningene er med andre ord hver for seg og samlet langt mer gledelig enn det både diskusjonene i Khrono og de lokale avisreportasjer kan gi inntrykk av.

Det eksisterer en mangel på kvalifiserte lærere ved flere regioner i Norge. Kommunene og utdanningsinstitusjonene har behov for styrket rekruttering. Oppdraget og engasjementet til alle som driver med lærerutdanninger i Norge er å skaffe flere godt utdannede lærere til barnehager og skoler. Flere tiltak er utvilsomt nødvendig for en styrket status til lærerprofesjonen. Et moment som vi kanskje undervurderer er å korrigere mediebildene når disse blir fullstendig misvisende.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse