Annonse

MDG kåret til beste parti for natur og friluftsliv

Miljøpartiet de Grønne er av Norsk Friluftsliv kåret til det partiet som er best på å fremme natur- og friluftsliv. -Slikt forlikter!

Mange søker seg til skogen eller fjellet for å oppleve naturens stillhet og ro. I et samfunn hvor alt går raskere og raskere, er jeg overbevist om naturopplevelser bare vil bli en enda viktigere motvekt til kostbare fritidsaktiviteter. Det koster ingenting å gå en tur i naturen, men gevinsten for kropp og sjel er uvurderlig.

Denne nærheten til naturen er en viktig grunn til at jeg har engasjert meg i Miljøpartiet De Grønne. Jeg har også gjennom mitt yrkesliv sett at naturen er den største taperen når det kommer til å ta nødvendige grep. -Ofte satt opp mot de økonomiske hensynene.

Naturen er stor og mektig, og i alle tider har mennesket følt seg lite i møtet med naturen. Så små har vi følt oss at vi har trodd at våre handlinger ikke kan påvirke naturen. At den tåler det vi gjør, selv om vi bygger ned ei myr her, legger en vei der, eller slipper ut avfallet vårt i fjorden.

Men det er feil. Over årene har vi gjort så mange små inngrep at resultatet er blitt stort. Verdens natur er nå i krise, og det er i dag 60 prosent færre ville dyr i verden enn det var for 50 år siden. Vi har pøst ut så mange millioner tonn klimagasser at endringene kommer raskt, kanskje for raskt til at naturen klarer å henge med. Skal vi klare å snu denne utviklingen og ta vare på det biologiske mangfoldet, er vi helt avhengig av å få flere mennesker til å forstå hva som står på spill.

Jeg tror den beste måten vi får det til på, er å gå på tur og sette pris på friluftsliv og naturopplevelser. Da forstår man fort verdien av å verne naturen rundt seg. De Grønne vil gjøre det enda lettere å komme seg ut på tur nær der man bor.

Nå fikk vi også anerkjennelse for det ved å bli kåret til “folkets friluftsparti” i en undersøkelse gjort av Norsk Friluftsliv. Over 3 av 10 (32 prosent) av de spurte i en landsomfattende spørreundersøkelse mener MDG er best på å fremme natur- og friluftsliv.

Slikt forplikter, og Miljøpartiet de Grønne i Nordland kommer til å være kompromissløs når det kommer til å hegne om vår natur og uopprettelige inngrep i denne! Vi er de som kjemper for å verne natur, innsekter og dyr slik at også barna våre også skal få oppleve storslåtte friluftsopplevelser. Vi kjemper for å gjenskape natur og villmark på steder der den er blitt rasert.

I vår fantastiske del av verden er det mange områder som står under press av forskjellige aktører. Det være seg både til lands og til havs. Derfor trenger vi å få inn politikere rundt om i kommunestyrene og på fylkestinget som ikke kompromisser på dette. For både mennesker og miljø!

Godt valg

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse