Annonse
Rundt om landet sitter medierådgivere og politiske rådgivere som har til oppgaver å finne ut hvordan angripe Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum. Men utenfor redaksjons- og komunikasjonsrådgiverkontorere finnes en stor masse som ikke er så lett å styre: folket, skriver Øystein Nilsen. Foto: Sentarpartiet

Meninger om Senterpartiet

Pressen

Fra pressehold kommer det stadig angrep på Senterpartiet. Politisk redaktøren i avisa Vårt Land, Berit Ålborg, skrev i forrige uke under overskiften Sentralisme på SP-vis: “Både sentralt og lokalt sitter det folk som er fortvilet over at de ikke får delta i strategidiskusjonenene når partiet meisler ut sin profil … Men Vedum kan stå i fare for å bli litt vel beruset på egen suksess og strategi … han har lyttet for lite til sine egne i strategiprosessen, slik kloke politikere gjør.”

Sjalg Fjellheim, politisk redaktør i avisa Nordlys, er en stor tilhenger av tvangssammenslåinga Troms-Finnmark, har hatt mange angrep på Senterpartiet. Om Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum har han skrevet at han driver med populisme og har enkle svar på kompliserte spørsmål.

Rundt om i Norges land sitter det medierådgivere og politiske rådgivere som har til oppgave å finne ut hvordan angripe Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum.

Folket

Men utenfor avisredaksjonene og komunikasjonsrådgiverkontorere finnes en stor masse som ikke er så lett å styre, selv med alle  pengene og “kontaktnettet” de nevnte har til rådighet.

Massen heter folket.

Det folket har ved flere anledninger gitt enkle svar på kompliserte spørsmål.

Det er vel ikke mye som så komplisert som EU.  I 1972 stemte folket nei i den komlpiserte saken om å søke med medlemskap i EF(europeisk felleskap). Sterke krefter ville ha Norge inn i EF. Høyre og flertallet i Arbeiderpartiet var  for EF-medlemskap. LO som hadde stor innflytelse blandt arbeidsfolket var delt på midten, dog med et flertall mot. Senterpartiet var det eneste partiet som var enstemmig mot å søke medlemskap. Gjennom folkeavsemming  sa folket NEI,

I 1994 skjedde det samme. Den mektige, da statsminister Gro Harlem Brundtland sto spissen for Ja til EU. Alle hennes statsråder var for EU. Lille Senterpartiet tok opp kampen. Anne Enger Lanstein, nei dronninga,  fikk folket med seg og det ble et klart et NEI TIL EU.

I dag er vi i en liknende situasjon.  Regjeringen med Høyre i spissen presser i gjennom store reformer mot folks vilje. Folk i Finnmark har nesten enstemmig sagt at nu er det nok. Lokalsamfunn blir revet opp fra trygge rammer. Den ene institusjonen etter den andre fjernes fra lokalsamfunnene og beslutningene tas lengre og lengre fra folket.  Folk er skuffet, usikre, mismodige, sint på politikerne som presser i gjennom sak etter sak mot folks vilje, f.eks ta vekk finnmarkingenes styring av egne sykehus og legge det under UNN.

Folkets dom

Venstre og Kristelig Folkeparti gikk til valg i med vedtak om at de aldri ville gå i en regjering med Frp.

Det løftet brøt begge. De er nu med i en firpartiregjering og ingen vet hva som er Høyre-politikk, Frp-politikk og Krf-Venstre politikk i den regjering. Folkets dom i meningsmålingene er at  disse partiene mister folkets tillit . Den som taper minst på samrøret er Høyre.

Til tross for alle mulige angrep på Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum, tror folk mer på Vedum enn på de som rakker ned på Sp og Vedum. I en meningsmåling i februar om partilederne sa over 50 % av det norske folk at Trygve Slagvold Vedum er den partilederen de stolte mest. Ingen av de andre partilederne hadde så høy skår. Venstres og Krf`s ledere skårte minst, kun noen få prosent. Vedum var  også den som skåret høyest blandt egne velgere.  Ålborg i Vårt Land påstår selv etter det at Vedum overkjører sine egne partifeller. Folkets røst gjennom meningsmålingene er klar. Tilliten til Senterpartiet blir større og større. I Finnmark sågar så stor at SP begynner å true Arbeiderpartiet i størrelse.

Kloke ord

De siste dagene har det vært presseoppslag om manglende politisk engasjement i lokalpolitikken. I Berlevåg er det kun Arbeiderpartiet som har stilt liste hittil. Siterer her kloke ord:

Hilde Mathisen, Berlevåg Senterparti, oppfordrer folk til engasjere seg. Hun sier: “Vi jobber med å stille en SP-liste i Berlevåg til høstens kommunevalg. Det er betenkelig at det kun skal bli en liste i Berlevåg. Jeg oppfordrer folk til å stille på valglister, enten på Senterpartiets eller  på andres. Vi trenger flere med i lokalpolitikken”

Erik Bye: «Politikere må en gang lære både i Norge og andre steder, at de er ikke våre herrer i demokratiene - skal de være klar over hver eneste dag de våkner og hver eneste kveld de går å legger seg – at de er våre tjenere, de er folkets tjenere!

Stå på folk!

Til høsten er det kommunevalg. Vis at det er folket som bestemmer. Ikke stem taktisk eller tradisjonelt. Stem etter din overbevisning! Stem etter hjertets røst!

Kommunevalget 2019 skal være en veisviser til stortingsvalget 2021. Det skal danne det riktige grunnnlaget for endringen som må komme i 2021.

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse