BEKYMRET: Leder Åsmund Karlsen i Norges Taxiforbund, avdeling Troms, er bekymret for utviklinga i næringa, om nye regler fra EU skal følges også i Norge. Foto: Linn Bertheussen

Meningsløse regler fra EU – nok en gang

Riktig sneversynt blir det, når enkelte politiske partier til alt overmål vil kutte hele løyveordningen og sette næringa i fri flyt.

Nye tilpasningskrav er kommet fra regelkverna i Brüssel, denne gang gjelder det drosjenæringa i Norge. Som så mange ganger tidligere, er også dette et krav hvor intensjonene er ideelle og kanskje til og med godt ment, men beklageligvis kan konsekvensene bli katastrofale om de settes ut i praksis i det grisgrendte landet Norge.

Bakgrunnen for kravet er at overvåkingsorganet ESA mener det norske regelverket ikke er tilpasset EU sine regler for fri konkurranse innen EU og EØS. Samferdselsdepartementet har varslet at de vil følge ESA sitt pålegg, til tross for at flere EU-land, eksempelvis Tyskland, Frankrike og Spania fortsatt har samme ordning som Norge.

Det dreier seg i første rekke om behovsprøving av drosjeløyver. Denne behovsprøvingen sørger for at det ikke blir for mange drosjer, slik at de som driver får normal inntekt, og kundene et akseptabelt tilbud. Det er fylkeskommunene som er løyvemyndighet, og dersom de mister muligheten for kontroll, frykter drosjenæringas folk for framtida.

De viser til resultatet da svenskene innførte ordningen: de store byene fikk langt flere drosjer, mens mange distrikt mistet hele drosjetilbudet sitt. Norges Taxiforbund mener at man, særlig i distriktene, kan takke behovsplikten for at det fins et godt drosjetilbud. Ordningen innebærer nemlig også kjøreplikt, og det fører til at drosjeeierne må sørge for heldøgnstilbud, 365 dager i året.

I mange distriktskommuner er drosjene også et viktig supplement til ambulansene, når det gjelder syketransport. Ergo kan denne bli skadelidende om norske myndigheter steller seg slik at tilbudet raseres i grisgrendte strøk.

Norges Taxiforbund har skrevet brev til samtlige ordførere i Troms, og uttrykt sin bekymring over det nye kravet, som i praksis innebærer fritt fram for alle som vil livnære seg med taxikjøring. Problemet er selvsagt at vi får en opphoping av drosjer i byer og tettsteder, og at det ikke blir regningssvarende å drifte i distriktene.

Det må jobbes for å få til en løsning som er tilpasset forholdene i Norge. Det blir for lettvint når departementet tilsynelatende blindt følger kravene fra ESA. Riktig sneversynt blir det, når enkelte politiske partier til alt overmål vil kutte hele løyveordningen og sette næringa i fri flyt. Da har man fremdeles ikke forstått viktigheten av god infrastruktur i områder som bidrar formidabelt til landets eksportinntekter.

Ordninger som er tilpasset hovedsteder som Brüssel og drabantbyene rundt, hvor kundegrunnlaget er 11-12 millioner mennesker, bør begrenses til å forbli  nettopp der. Erfaringene fra Sverige viser med all tydelighet man i denne saken ikke har tenkt på distriktene i det hele tatt.

 

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse