Annonse
Det er lett å tape av syne at kommuneøkonomien handler om mennesker. Og mennesker er ikke tall, skriver Ap-politiker Tonje Randisdatter Tunstad i Tromsø. Bildet er fra et møte om tverrfaglig samarbeid mellom sykepleierstudenter, ergoterapistudenter og farmasistudenter på Helsehuset. Foto: Helsehuset Tromsø

Mennesker er ikke tall

Tradisjonen tro, når Tromsø kommune legger frem økonomirapport, regnskap eller budsjett, begynner de (mannlige) gruppelederne å diskutere hva som er de økonomiske realiteter - egentlig; kommunal deflator, statlige overføringer, skatteinngang, gjeldsgrad og avkastningsgrad. Det kan fort bli en debatt for de spesielt interesserte - og det er lett å tape av syne at kommuneøkonomien handler om mennesker. Og mennesker er ikke tall.

Da helse-og velferdskomitéen behandlet Tromsø kommunes årsmelding for 2017, uttalte Kristelig Folkepartis representant Helga-Marie Bjerke at årsmeldinga var god å lese, fordi den illustrerer at vi får til mye på området helse og omsorg (løst sitert). Jeg er enig med henne. Og jeg skal være ærlig:

Den store «tross alt»-en, den stramme økonomien, som er tilstedeværende i mye av det vi snakker om og gjør innenfor helse- og omsorgssektoren, i aller høyeste grad en stor del av det både folk jeg møter snakker om, og i det media skriver om, gjør det vanskelig å være helsepolitiker med store visjoner.

Jeg har et genuint ønske om at helse- og omsorgstjenesten i Tromsø kommune skal ha høy grad av kvalitet. Årsregnskapet viser at den samtidig må være effektiv.

Det betyr fortsatt at alle som trenger helsetjenester skal få det. At forebygging er billigere enn reparasjon, og at velferdsteknologi er billigere enn en nattevakt som kommer kjørende på tilsyn. At det er billigere å huse mennesker i permanent bolig, enn å ikke gjøre det. At et fungerende Helsehus, er billigere enn ikke å klare å ta imot utskrivningsklare pasienter. At reorganisering inkludert Tillitsreformen erlik ressursutnyttelse.

Årsmeldinga viser at vi gjør mye bra, og at vi har fokus på de rette tingene. Den viser også at det er en sammenheng i det at for å fortsatt kunne levere på det vi er gode på, må vi bli enda bedre på å møte utfordringene og forbedre det vi ikke er så gode på.

Min visjon som helsepolitiker er fortsatt at alle i kommunen vår ska ha det godt. Være trygg. At så langt vi kan bidra, ska vi bidra.

For mennesker er ikke tall.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse