Annonse
BEKLAGELIG: Mens vi venter med å komme i gang med det politiske arbeidet i fylkestinget for befolkninga i Troms og Finnmark er det beklagelig å registrere at Nordlys stiller på parti med Solbergregjeringa, skriver Jens Ingvald Olsen. Foto: Arkiv

Mens vi venter

For øvrig var det interessant å registrere at redaktøren denne gangen ikke hevda det var gamle Akp-ere som står bak aksjonene For Finnmark og For Troms.

Tidvis har Nordlys, både redaktør og kommentatorer, vært kritisk til regionreformen. Det gjelder både dens (manglende) innhold, og måten den er gjennomført på. Ikke minst måten Stortingets knappe flertall i juni 2017 vedtok å slå sammen Troms og Finnmark fylkeskommuner. Men den tid er nå definitivt forbi. Både på leder- og kommentatorplass opptrer nå Nordlys utelukkende som Solbergregjeringas pitbull, og med korte mellomrom går avisa til voldsomme angrep på alle og enhver som mener at det er politisk legitimt å arbeide for at Troms og Finnmark skal bestå som to selvstendige fylkeskommuner. For ordens skyld gjør jeg oppmerksom på at lovgrunnlaget; Inndelingsloven har fullstendig likestilling av prosesser for å dele kommuner og fylkeskommuner, som for sammenslåing.

I lederen «Samfunn på vent», fredag 20.september er det særlig Aps Bjørn Inge Moe som nærmest blir æresskjelt. I tillegg har redaktøren sitt vanlige rituale om desavuering av folkeavstemninga i Finnmark i mai 2018 der 87% stemte Nei til sammenslåing med Troms. Valgdeltakelsen var bare 57%, så derfor var folkeavstemninga knapt å regne som gyldig, i følge Nordlys. Men denne valgdeltakelsen var identisk med valgdeltakelsen i årets fylkestingsvalg i Finnmark. I Troms var den 58%. Samlet 57,7% valgdeltakelse. Det kommer kanskje nå krav fra Nordlys om at det nye fylkestinget er illegitimt? For partiene som mener Troms og Finnmark skal bestå som to selvstendige fylkeskommuner vant solid flertall, mens regjeringspartiene hadde sterk tilbakegang…

At Nordlys, mot bedre vitende, gjentar og gir inntrykk av at det er staten med bevilgninga på 30 mill kr som betaler sammenslåingsprosessen, er bare pinlig. Det er allerede bevilget 30 mill kr av eget fylkeskommunalt driftsbudsjett for de pr nå stipulerte sammenslåingskostnadene på 60 mill kr. I tillegg konstruerer Nordlys et fiktivt regnestykke, uten grunnlag i virkeligheta, om voldsomme kostnader for befolkninga dersom fylkeskommunene skal deles igjen.

18. september fikk arbeidsutvalget i fellesnemnda for Troms og Finnmark lagt frem orienteringssak om den største nye oppgaven; fylkeskommunens overtaking av Statens vegvesens (SVV) oppgaver med fylkesvegene, SAMS. Om ikke dette er en varslet katastrofe, så er det en prosess og under- finansiering som savner sidestykke. Det er allerde brukt et ukjent antall millioner fylkeskommunale kroner til IT og kontoretableringer. Det er ingen statlig finansiering utover at det følger lønns- og personalkostnadsmidler på 1 million og 60 tusen kr pr person som tar overflytting fra SVV til fylkeskommunen. Dersom det for eksempel kommer 10 persomer færre enn behovet på 134 personer fra SVV, må fylkeskommunen bruke ca 10 millioner kr av eget driftsbudsjett for å rekruttere ansatte på det åpne markedet. Finansiering av den andre nye oppgaven, ansvaret for fiskerihavnene, er i beste fall usikker.

Mens vi venter med å komme i gang med det politiske arbeidet i fylkestinget for befolkninga i Troms og Finnmark er det beklagelig å registrere at Nordlys stiller på parti med Solbergregjeringa, og ikke på parti med elevene i videregående skoler som nå risikerer sentralisering og store budsjettreduksjoner, ikke på parti med fylkesvegene som skriker etter oppgradering, skredsikring og vedlikehold, og heller ikke på parti med kulturen og næringsutvikling som vil få redusert tilbud fra en økonomisk svekka fylkeskommune.

For øvrig var det interessant å registrere at redaktøren denne gangen ikke hevda det var gamle Akp-ere som står bak aksjonene For Finnmark og For Troms. Nå mener redaktøren at det er en pensjonert biskop som er den styrende bakmannen. Vi får bare ønske Nordlys god bedring.

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse