Annonse
US. Marines får en omvisning på Hærens CV90 kampvogn under øvelsen Joint Viking 17 i Finnmark. Foto: Ole Sverre Haugli, Forsvaret

Mer alliert øving – en takk til «Onkel Sam»

Oddvar Nygård hevder i Nordlys 12. juni at basepolitikken står for fall. Det er feil. De lange linjene i norsk basepolitikk ligger fast. De kommende årene vil den allierte øvingsaktiviteten øke i Norge, noe basepolitikken tar høyde for.

Vi må forholde oss til den offisielle dialogen mellom norske og amerikanske myndigheter. Nygårds påstander vitner om manglende innsikt i politiske prosesser.

Basepolitikken ligger fast

Både USA og andre allierte har i flere tiår øvd regelmessig i Norge. Fordi Norge har valgt å ikke ha allierte styrker permanent stasjonert på norsk jord, er det desto viktigere for oss at våre allierte øver og trener i Norge. Det gjør NATO bedre forberedt på å operere under norske forhold, og bedrer våre styrkers evne til å operere sammen med NATO. Mer amerikansk øving i Norge er derfor positivt for Norges sikkerhet.

Den nye langtidsplanen for Forsvaret understreker at alliert øving og trening i større grad skal gjennomføres sammen med norske soldater. Å hevde at mer amerikansk øving skjer fordi vi ikke klarer å opprettholde vårt eget forsvar, er helt feil. Vi styrker det norske forsvaret samtidig som vi legger til rette for mer amerikansk øving. Det ene utelukker ikke det andre. Samlet styrker dette forsvaret av landet vårt.

På 80-tallet ble det gjennomført flere gigantøvelser i Nord-Norge og norsk farvann, med titusenvis soldater, hundrevis av fly og hangarskipsgrupper som seilte i Vestfjorden. Kun forutsigbare venstresosialister mente den gang at dette var brudd på basepolitikken. Derfor blir det også feil å hevde at amerikansk, rotasjonsbasert øving bryter med de lange linjene i basepolitikken. En takk til onkel Sam, for å bruke synonymordboka til Nygård, burde heller være på sin plass.

Samtidig styrkes Forsvaret

Nygård hevder at «i alle forsvarsgrenene er det nå markante hull som regjeringen motsetter seg å tette». Nygård overser at Forsvaret nå bygges opp steg for steg, etter mange år med nedbygging og forvitring. Regjeringen overtok et forsvar i historisk dårlig forfatning: underfinansiert, med store mangler innen utstyr, reservedeler og ammunisjon og et stort vedlikeholdsetterslep. Disse utfordringene har kostet mange milliarder kroner å løse. Hadde regjeringen i 2013 overtatt et forsvar i god stand, hadde vi kunnet bruke mer ressurser på fremtidens forsvar i stedet for å rette opp i tidligere unnlatelsessynder.

Forsvarets siste årsrapporter viser at vi seiler mer, øver mer og har flere kampklare styrker enn tidligere. I 2016 og 2017 seilte nesten hele Marinen samtidig i nord under øvelsene FLOTEX ’16 og ’17. Det har ikke skjedd på flere tiår.

180 milliarder mer skal brukes på Forsvaret i regjeringens langtidsplan enn langtidsplanen som de rødgrønne styrte etter. Den rødgrønne planen ledet Forsvaret inn i en styrt avvikling, for å bruke forsvarssjefens egne ord. Oppbyggingen av Forsvaret er nå kommet godt i gang. Forsvarsbudsjettet er økt fra 43 til 55 milliarder kroner siden 2013. Fra revidert budsjett 2017 til nå har vi økt forsvarsbudsjettet med nærmere fire milliarder kroner!

I langtidsplanen legges det opp til 55 milliarder i investeringer i Hæren. Nytt artilleri, nytt kampluftvern, utsyr til elektronisk krigføring, nye kjøretøy og nye avdelingsvåpen er på vei inn i landmakten. Mange av Hærens våpensystemer erstattes av nye våpensystemer med lengre rekkevidde og større presisjon. Utviklingen av Hæren må også sees i en fellesoperativ ramme slik at Hæren virker best mulig i samvirke med de andre forsvarsgrenene.

Verneplikten skal utnyttes bedre. De vernepliktige vil bli fordelt over flere innrykk i året. Flere soldatinnrykk per år gir flere operative avdelinger på kort varsel. En aktiv soldatreserve som øver årlig gjør Hæren stridsklar i løpet av få dager. Vi får et forsvar som kan slåss på kortere varsel enn før.

Vi baserer ikke norsk forsvarspolitikk på udefinerte forsvarskilder

Nygård henviser til Nordlys’ «avsløring» av planer om å stasjonere US Marines i Norge 5. oktober i fjor, og påstår at regjeringen «uttaler seg mot bedre vitende» i denne saken. Som daværende statssekretær Øystein Bø skrev, hadde ikke Norge på det tidspunktet fått noen henvendelse fra amerikanske myndigheter om å endre innretning på den rotasjonsbaserte øvingen i Norge. Det er dette vi må legge til grunn. Vi kan ikke basere forsvars- og sikkerhetspolitikken vår på diverse udefinerte forsvarskilder i norsk eller utenlandsk presse. Vi må forholde oss til den offisielle dialogen mellom norske og amerikanske myndigheter. Nygårds påstander vitner om manglende innsikt i politiske prosesser. I går informerte regjeringen ryddig og åpent om at den stiller seg positiv til mer amerikansk rotasjonsbasert trening. Regjeringens linje styrker Norges sikkerhet.  

Mer alliert trening i Norge og et sterkere norsk forsvar vil ivareta Norges sikkerhet på en langt bedre måte de kommende årene.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse