Annonse
FÅR DET GLATTE LAG: Politiet, her ved politimester Ellen Katrine Hætta, får det glatte lag av styret i Finnmark journalistlag for mangel på åpenhet, både under håndteringen av asylkrisen og på grunn av nytt nødnett.

Mer åpenhet i Finnmark

I år har styret hatt utfordringer med å finne gode kandidater. Vi mener derimot at det er en rekke tilfeller av det motsatte, både fra lokale og nasjonale myndigheter.

Siden 2014 har styret i Finnmark journalistlag delt ut åpenhetspris en gang i året. Ved hjelp av denne prisen ønsker vi å fokusere på åpenhet og situasjoner/mennesker som bidrar til dette.

Åpenhet er en av bærebjelkene i journalistikken og en stor del av pressens samfunnsrolle gjennom Vær Varsom-plakatens punkt 1.

I år har styret hatt utfordringer med å finne gode kandidater. Vi mener derimot at det er en rekke tilfeller av det motsatte, både fra lokale og nasjonale myndigheter. Blant annet ønsker vi å trekke fram:

Asylsituasjonen på Storskog. Herunder UDI, politi, departement og Hero. Det har vært nærmest umulig å komme på innsiden av portene på Vestleiren, samtidig som rapporter har konkludert med et svært utfordrende miljø i leiren. Samtidig som vi mener det er viktig å få fram eventuelle utfordringer og konflikter i forbindelse med asylsituasjonen, mener vi det er vel så viktig å få i tale de som kan redegjøre for forholdene. For å unngå en ensidig framstilling av situasjonen er det viktig med god dialog. Vi mener dette kunne vært bedre ivaretatt dersom de lokale og nasjonale myndighetene hadde vært mer åpen for dialog.

Politiet. Vi velger også å nevne politiet i et eget punkt, på grunn av det vi oppfatter som å bli mer lukket, ved å innføre det nye nødnettet.

ENI og Goliat. Det har vært, og er svært vanskelig, å få informasjon om prosjektet. Heller ikke da produksjonen kom i gang, lørdag 12. mars, kom det informasjon.

Boreal transport nord. Det er vanskelig å få lokale representanter i tale. I saker der det trengs intervjuer må vi forholde oss til personer som er bosatt i andre deler av landet.

Oppdrettsselskapene i fylket. Journalistene opplever det som vanskelig å komme i kontakt med selskapene. Svært få er villig til å bli intervjuet. Oppdrett og havbruk er et tema som opptar mange, både positivt og negativt. Styret i Finnmark Journalistlag mener dekningen av situasjonen i fylket ville sett annerledes ut dersom selskapene selv var åpen for dialog.

Finnmark journalistlag oppfordrer til et mer åpent samfunn og håper at det neste året vil gi flere kandidater til åpenhetsprisen.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse