Annonse
I stormen på Hustadvika fikk vi ettertrykkelig påvist mangler i resonnementet at skipet er så stort at det alltid skal greie seg selv. Det gjør det altså ikke. Vi har nok en gang fått slått fast at uforutsette ting skjer. Det må vi ta konsekvensen av, skriver artikkelforfatterne. Foto: Asbjørn Sletnes

​​​​​​​Mer innovasjon og mindre styring i maritime beredskapsøvelser!

Ny redningsteknologi, bedre beslutningsprosesser og reguleringer må på plass, helst i går.

«Viking Sky» redningsaksjonen får fram det beste i norsk beredskap. Samvirke som ble utøvd var særlig synlig i koblingen mellom helikoptertjenesten og ressurser på land, men også i oljerelatert beredskap og kystvakt. Samtlige instanser har bidratt med det de kunne.

Nestenulykken reiser spørsmål om hvilke krav og retningslinjer som stilles til cruisefartøy som seiler langs kysten vår og om faglig skjønn hos kapteinen på skipet. Noe som bør gjennomgås er hvilket ytre press på å komme fram til Stavanger i tide som påvirket beslutningen om å seile, uansett. Er det ideen om egen usårbarhet eller kostnader ved forsinkelser? Her må rederiet gjennomføre en analyse av egen beslutningskultur og hva som fører til at slike avgjørelser blir som de blir. Hurtigruten tok beslutningen om å sende sine passasjerer med fly i den samme stormen.

Flaks! Vi skal være glade for at skipet som drev mot land uten styring i det som rapporteres som 7 knops fart fikk ankerfeste i siste sekund. Idéen om at så store passasjerskip skal greie seg ved hjelp av egne ressurser fikk seg ett skudd for baugen. I stormen på Hustadvika fikk vi ettertrykkelig påvist mangler i resonnementet at skipet er så stort at det alltid skal greie seg selv. Det gjør det altså ikke. Vi har nok en gang fått slått fast at uforutsette ting skjer. Det må vi ta konsekvensen av.

Det er skremmende å tenke på de mange hundre autonome øyene (Les: Cruiseskip) som flyter langs kysten vår hver sommer, og etter hvert også vinterstid. Dette er en tydelig risiko for sårbar natur. Inntil floken om hvordan redde både passasjerer i løpet av for eksempel fire timer er løst, bør cruisetrafikken reguleres sterkere enn i dag. Risiko- og sårbarhetsanalysene kan ikke ha tatt inn over seg effekten av hybris. En Titanic-følelse av å føle seg flink og usårbar. Hendelsene med KNM «Helge Ingstad» og «Viking Sky» har på en slående måte fått fram at maritime beslutningskulturer kan utvikle urealistiske ideer om egen usårbarhet.

Manglende realisme i planverket. Fram til det finnes en mer effektiv måte å redde mellom 1000 og 4000 passasjerer på enn ved heising av én etter én, bør trafikken lang kysten og i sårbare polare områder begrenses. Forskning viser at for sterk bruk av dreiebok i maritime øvelser reduserer muligheten for å øve på improvisasjon.

Hovedlæringen etter hendelsen med Viking Sky kan være at autonome selvredningskonsepter ikke egentlig er det. Et annet punkt er at i fraværet av fullgode løsninger på evakuering av et så stort skip må andre måter å yte assistanse på. Det er nødvendig å finne andre løsninger enn dagens metode med helikopterløft. Det er en uhensiktsmessig metode for masseevakuering. Langs Finnmarkskysten, Svalbard eller i polare strøk er helikopterdekningen mindre enn langs kysten av Møre. Ny redningsteknologi, bedre beslutningsprosesser og reguleringer må på plass, helst i går.

Beredskapsorganisasjoners læringsevne knyttet til improvisasjon og innovasjon må styrkes. Vi trenger ikke en meter til med utredninger, vi trenger bedre praktisk kapasitet og redusert risikoatferd i form av cruiseturisme. Norsk beredskap i årevis har vært kritisert for å være for hendelsesstyrt. Stemmer dette, er det en fin anledning til å videreutvikle beredskapslæring og regulering i maritim sektor. Det blir et viktig arbeid framover for den nye beredskapsministeren. Kjør innovasjons- og reguleringsprosesser!

  • Artikkelforfatterne er tilknyttet Senter for sikkerhet, krisehåndtering og beredskapsledelse ved Universitetet i Sørøst-Norge

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse