Annonse
Illustrasjon: Metock Ya/NHO

Mer internasjonal handel, takk!

Frihandel gjør verden rikere og tryggere. Handel på tvers av landegrenser knytter folk tettere sammen. Det bryter ned misforståelser mellom ulike kulturer. Det bidrar til økt toleranse og forståelse.

Det går kaldt nedover ryggen når Trump utbasunerer at «fremtiden tilhører patrioter». Når han advarer mot en «globalisme som har fått tidligere ledere til å ignorere nasjonale interesser.»

Gode fellesskapsløsninger, ikke mer proteksjonisme

Det blåser en proteksjonistisk vind over flere land og vi trenger ikke dra lenger enn til kaoset i Storbritannia med Brexit for å se klare tegn på økende nasjonalisme og proteksjonisme. Vi har regjeringer i Brasil, Italia, Ungarn og Polen, som alle forfekter nasjonalistiske «verdier» som en av deres kjernesaker. Proteksjonisme og nasjonalisme har ikke ført til en bedre verden før, og vil neppe gjøre det nå.

Derfor er grunnleggende liberale verdier mer aktuelle enn på lenge. For å ivareta ulike lands interesser, trenger man gode fellesskapsløsninger. Grenseløse utfordringer krever grenseløse svar. Vi trenger mer internasjonalt samarbeid, ikke mindre. Vi trenger mer handel mellom land, ikke mindre.

Vi trenger mer internasjonal handel fordi det bidrar til fred, stabilitet og økonomisk vekst.

Samarbeid gjør oss gode

Europa med samarbeidet gjennom EU, og EØS som vi er en del av i Norge, er et av de fremste eksemplene på at internasjonal handel og samarbeid bidrar til stabilitet og økonomisk vekst. Det fantes nok av folk som mente EU ikke fortjente Nobels fredspris i 2012. Vi mente da, og mener fortsatt, at disse motstemmene tok feil. Siden opprettelsen av Den europeiske kull og stålunionen på begynnelsen av 1950-tallet har det som senere skulle bli dagens EU bidratt til fred, forsoning og menneskerettigheter i Europa. Europa med EU står for gode, liberale verdier. En viktig motstemme mot proteksjonisme og nasjonalisme.

Samarbeid gjør oss bedre, og på tross av de proteksjonistiske gufsene som blåser over deler av verden, fornyes allerede inngåtte handelsavtaler og nye avtaler inngås. Internasjonal handel gir land med komparative fortrinn fordelen av å få produsere det de er best på. Deretter handler man med hverandre. Det gir eksport og import av kunnskap, varer og tjenester. Det gir konkurranse som gjør at vi spiller hverandre gode, på tvers av landegrensene. På tvers av kulturer.

Handel for mindre fattigdom og frihet for enkeltmennesker

Frihandel gjør verden rikere og tryggere. Handel på tvers av landegrenser knytter folk tettere sammen. Det bryter ned misforståelser mellom ulike kulturer. Det bidrar til økt toleranse og forståelse.

Handel mellom land hjelper folk ut av fattigdom. Beregninger foretatt av Verdens handelsorganisasjons (WTO) viser at mer frihandel vil føre til en friere verden der fattige land vokser to-tre ganger raskere enn vestlige land. Gapet og urettferdigheten minskes. Fortsatt lever én milliard mennesker i absolutt fattigdom. Antallet fattige har blitt kraftig redusert de siste tiårene, men det er fortsatt et svimlende antall. Vi har et felles ansvar for å løse disse problemene. Alle fortjener en frihetsreform hvor de får muligheten til å leve livene sine slik de selv ønsker. 

Frihandel bidrar til økt likestilling fordi flere kvinner kommer i arbeid. Økt velstand gir økonomisk frihet og selvstendighet for enkeltmennesket. Det gir individet muligheter til å forme sitt eget liv. Det er grunnleggende i et liberalt samfunn der vi jobber for frihet for individet, men med ansvar for hverandre.

Lavere tollbarrierer og mer handel kan bidra til å hjelpe enda flere ut av fattigdom. Verden har bruk for økonomisk vekst. Først og fremst av hensyn til fattige mennesker. I den vestlige verden finnes det gode argumenterer for at vi har mer enn nok, bør dele mer av rikdommen vår og tenke nytt om forbruk. Vi bør tenke grønnere, mer ombruk og mer sirkulærøkonomi.

Som et liberalt parti mener Venstre global handel er bra. Vi har tillit til at alle kan bidra med noe i en internasjonal arbeidsdeling, fordi noen har bedre forutsetninger til å levere enkelte produkter enn andre. Fordi vi ønsker å løfte folk ut av fattigdom og gi de friheten til å leve et liv der de kan ta frie, selvstendige valg. Fordi vi mener handel mellom land bidrar til å bryte ned barrierer og øke forståelsen og toleransen mellom ulike kulturer.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse