FLYTTER MAKT: Utvalgsleder Terje P. Hagen overleverte torsdag ekspertutvalget rapport om nye oppgaver til fylkeskommunene til kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland. Foto: KMD

Mer makt til de nye fylkene

Ekspertutvalgets forslag om å flytte makt fra stat til fylker, er et steg i riktig retning, mener Nordlys.

Et ekspertutvalg foreslår å flytte hele 5000 statlige arbeidsplasser til de 11 nye fylkene. Det blir krevende og vanskelig, sa kommunalminister Monica Mæland, etter å ha mottatt rapporten på torsdag.

Vi tror henne. Høyre ønsker primært å legge ned det regionale folkevalgte nivået, og mener Norge klarer seg godt med bare kommune og stat. Å overføre flere funksjoner fra staten til fylkene, er i strid med Høyres instinkter.

Dessuten vet Mæland naturligvis at hun vil møte sterk motstand i statsapparatet, når rapporten sendes ut på høring.

For regjeringen ligger mye i potten etter å ha enevendt norgeskartet. Hvis regionreformen skal ha noen som helst troverdighet, må det ekspertutvalget foreslår være et minimum.

Det har allerede blitt reist kritikk mot at funksjonene som skal flyttes, i dag tilhører den regionale stat. Det er nesten bare ansatte hos fylkesmennene eller statlige direktorater som allerede er lokalisert utenfor Oslo, som skal skifte arbeidsgiver.

Det er ingen overraskelse at ekspertutvalget ikke foreslår å flytte arbeidsplasser ut av Oslo. Det var ikke oppdraget, i denne omgang. Men det er åpenbart at dersom maktbalansen mellom Oslo og regionene skal utjevnes, må adskillig mer makt flyttes ut fra Oslo, slik at regionene styrkes.

Det gjelder ikke minst på to viktige områder, forvaltning av naturressurser og samferdsel. Vi tror for eksempel at Statens Vegvesen må ha en egen regional ledelse i Troms og Finnmark, som sikrer strategisk makt på veisektoren.

Innenfor sitt mandat foreslår utvalget likevel store endringer. Blant annet skal Integreringsdirektoratet IMDI legges ned, og oppgavene knyttet til integrering overføres til fylkene. Slik får man flyttet språkopplæring og bosetting av flyktninger nærmere de det gjelder.

Det er verdt å merke seg at utvalget foreslår at virkemidler og penger knyttet til Innovasjon Norge og nordområdepolitikken, overføres til de nordnorske fylkeskommunene. Her går vi ut fra at Troms og Finnmark kjenner sin besøkelsestid. Det er den nordligste regionen i Norge, som utgjør nesten 25 prosent av landets areal, som må innta en ledende rolle i politikkutviklingen når det gjelder nordområdene.

Ekspertutvalget fremhever kultur som viktig for å bygge regional identitet. Derfor skal scenekunst og festivaler overføres til fylkeskommunene. Ved Hålogaland Teater står jubelen kanskje ikke i taket over å bli overført til de fylkeskommunale budsjettene. Teatret har hatt trygg finansiering over Kulturdepartementets budsjetter, men må nå konkurrere om pengene med hurtigbåtruter og fylkesveier.

Fylkeskommunen har i dag lav legitimitet. Og regionreformen, slik den fremstår, har så langt minnet mest om aktiv dødshjelp for styringsnivået. Mye av grunnen til all støyen, er at få forstår hensikten med å lage færre og større fylker, uten mer ansvar og større oppgaver.

Nå har Stortinget en mulighet til å gjøre noe med det. Rapporten Mæland har fått, er et skritt i riktig retning. Vi tar for gitt at hun følger opp forslagene. Og i stedet for å protestere, håper vi også at Arbeiderpartiet og Senterpartiet bidrar til å fylle regionene med innhold.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse