Mer tillit til de ansatte

Arbeiderpartiet forsvarer sin helse- og omsorgspolitikk

Uansett hvilke politiske prinsipper vi bekjenner oss til, så må vi alle erkjenne at vi har utrolig dyktige fagfolk i kommunen.

I et leserinnlegg den 5. april går KrFs ordførerkandidat Helga Marie Bjerke til angrep på komitéleder Brage Larsen Sollunds utmerkede innlegg fra 30. mars, der han redegjør for de største forskjellene mellom våre løsninger for helse og omsorgssektoren og byrådets politikk.

Tromsø Arbeiderparti har i lang tid formidlet vårt budskap og våre løsninger for hvordan vi vil utforme fremtidens helse- og omsorgssektor, og vi er litt overrasket over noen av Bjerkes tolkninger, slik de fremkommer i hennes innlegg.

Helga Marie Bjerke var riktignok litt uklar, men det er åpenbart at 1. kandidaten fra KrF må ha misforstått vårt budskap. Vi skal ikke vurdere hvorvidt det er bra eller dårlig, men vi vil benytte anledningen til å gjenta vårt budskap, både for KrF og for Tromsøborgerne forøvrig.

Uansett hvilke politiske prinsipper vi bekjenner oss til, så må vi alle erkjenne at vi har utrolig dyktige fagfolk i kommunen. Våre ansatte har år med profesjonsutdanning og helsefagutdanning, år og tiår med arbeidserfaring og de fleste kjenner kommunen vår eksepsjonelt godt. I tillegg kjenner våre ansatte hver eneste person som får hjelp og støtte. De kjenner behovene, døgnrytmen, personligheten, mange ganger de pårørende og også fastlegen.

Tromsø Arbeiderparti er både stolte av og ydmyke i forhold til de mange dyktige ansatte som står på dag og natt for å levere gode helsetjenester til folk. De som er nær brukerne, som møter dem hver dag, de trenger å ha tid, myndighet og fleksibilitet til å utføre den jobben de er satt til å gjøre. Og nettopp fordi det er fagmennesket som er nær den enkelte, som vet hvordan arbeidsdagen er, som kjenner hver eneste eldre, så skal de få mer tillit, og mer ansvar for å forme omsorgen kommunen til enhver tid skal gi.

I fremtiden vil det være enda viktigere for våre eldre og vår tjeneste, at det er nær kontakt mellom de som jobber i kommunen, pårørende, frivillig sektor, fastlege og også spesialisthelsetjenesten. Arbeiderpartiet mener at vi som politikere ikke lenger kan tillate at byråkratiet, kontrollfunksjonene, og ansvarspulveriseringen skal spise opp både penger, tidsbruk og faglig fokus.

Mer tillit til de ansatte er vårt budskap. Mindre byråkrati og kontrollfunksjoner. Flere dyktige fagfolk med anstendige lønns- og arbeidsbetingelser. Mindre ansvarspulverisering. Arbeiderpartiet har ikke tatt til orde for å legge ned tildelingskontoret. Det er fornuftig at de skal beholde noen av oppgavene sine, som å fordele BPA-timer, utbetale omsorgslønn og administrere støttekontakter.

Og så vil vi vurdere hvilke deler av samhandlingsreformens arbeidsoppgaver som bør ligge ved dette kontoret. så Helga Marie Bjerke og andre trenger ikke være engstelige for det.

Det Arbeiderpartiet imidlertid skal stanse dersom vi vinner høstens valg, er H/Frps privatiseringsprosjekt for helse- og omsorgssektoren. KrF kan velge å støtte privatisering av denne sektoren, eller de kan velge å støtte de partiene som vil beholde gode lønns- og arbeidsbetingelser for de som skal ta vare på våre eldre i fremtiden.

For det åpenbart gode budskapet, kommer frem mot slutten av Bjerkes innlegg. Til tross for alle Krfs misforståelser, blir vi direkte oppløftet. Det virker nemlig som om Bjerke likevel er enig med Arbeiderpartiet i at noen av de viktigste momentene i fremtidens helse og omsorg er økt grunnbemanning, styrket kompetanse, økt satsing på forebygging og rehabilitering og ikke mist flere dagsenterplasser.

Dermed ligger alt til rette for at vi skal kunne samarbeide om enda bedre kommunale helse- og omsorgtjenester i årene som kommer. Forutsatt at KrF ikke ønsker å støtte de blå-blå og deres privatiseringsprosjekt innafor sektoren.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse