Annonse

Detaljreguleringsplan for Finnheia Alpinlandsby

Det er planlagt omlag 400 hytter. Å gi tillatelse til dette når lokale beboere ikke får bygget hus i hjembygda si, fremstår for meg veldig motstridende, særlig når det er en stor risiko for at flere av hyttene kan bli helårsboliger.

Som nabo til prosjektet og friluftsforkjemper/aktiv bruker av området vil jeg bruken min stemme til å forhåpentligvis bidra til at dette prosjektet legges dødt, en gang for alle.

Jeg er en ung mann i starten av 20-årene, født og oppvokst i Håkøybotn. Fra jeg var liten har jeg vært interessert i naturen samt vært en aktiv bruker av området både vår-, sommer-, høst- og vinterstid. Verdien av å kunne bruke naturområdet har for meg vært enorm, men også for veldig mange andre.

I FNs rapport fra 2019 fastslås det at tapet av naturmangfold er en like stor trussel mot verden som klimaendringene. I tillegg har Norge skrevet under på Ramsarkonvensjonen, som er en forpliktelse om å verne våtmarksområder. Begge disse punktene taler imot en utbygging av en alpinlandsby på Finnheia. I dagens samfunn, hvor industrialisering av vill natur skjer stadig hyppigere, har vi et ansvar å forvalte den naturen vi har igjen på en best mulig måte for våre etterkommere. En så stor utbygging av hytter, hoteller, konferansesenter mm. i myr og rødlistede naturtyper burde derfor være uaktuelt.

Det er planlagt omlag 400 hytter. Å gi tillatelse til dette når lokale beboere ikke får bygget hus i hjembygda si, fremstår for meg veldig motstridende, særlig når det er en stor risiko for at flere av hyttene kan bli helårsboliger.

Verdien av området slik det er i dag, er stor. På vinterstid kjøres det skiløyper av Sør-Kvaløya idrettslag. Dette er mye brukte løyper av unge som eldre. Lille-blåmann er i tillegg en veldig attraktivt topptur, og det sies å være den eneste toppen som er trygg å gå på ved skredfare 5, gitt at man går opp og kjører ned normalruta. Man kan altså sammenligne Håkøybotn med Nordmarka i Oslo. Ergo, det er stor verdi i området slik det fremstår i dag, urørt og naturlig.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse