Annonse

Detaljreguleringsplan for Finnheia Alpinlandsby

Det er planlagt omlag 400 hytter. Å gi tillatelse til dette når lokale beboere ikke får bygget hus i hjembygda si, fremstår for meg veldig motstridende, særlig når det er en stor risiko for at flere av hyttene kan bli helårsboliger.

Som nabo til prosjektet og friluftsforkjemper/aktiv bruker av området vil jeg bruken min stemme til å forhåpentligvis bidra til at dette prosjektet legges dødt, en gang for alle.

Jeg er en ung mann i starten av 20-årene, født og oppvokst i Håkøybotn. Fra jeg var liten har jeg vært interessert i naturen samt vært en aktiv bruker av området både vår-, sommer-, høst- og vinterstid. Verdien av å kunne bruke naturområdet har for meg vært enorm, men også for veldig mange andre.

I FNs rapport fra 2019 fastslås det at tapet av naturmangfold er en like stor trussel mot verden som klimaendringene. I tillegg har Norge skrevet under på Ramsarkonvensjonen, som er en forpliktelse om å verne våtmarksområder. Begge disse punktene taler imot en utbygging av en alpinlandsby på Finnheia. I dagens samfunn, hvor industrialisering av vill natur skjer stadig hyppigere, har vi et ansvar å forvalte den naturen vi har igjen på en best mulig måte for våre etterkommere. En så stor utbygging av hytter, hoteller, konferansesenter mm. i myr og rødlistede naturtyper burde derfor være uaktuelt.

Det er planlagt omlag 400 hytter. Å gi tillatelse til dette når lokale beboere ikke får bygget hus i hjembygda si, fremstår for meg veldig motstridende, særlig når det er en stor risiko for at flere av hyttene kan bli helårsboliger.

Verdien av området slik det er i dag, er stor. På vinterstid kjøres det skiløyper av Sør-Kvaløya idrettslag. Dette er mye brukte løyper av unge som eldre. Lille-blåmann er i tillegg en veldig attraktivt topptur, og det sies å være den eneste toppen som er trygg å gå på ved skredfare 5, gitt at man går opp og kjører ned normalruta. Man kan altså sammenligne Håkøybotn med Nordmarka i Oslo. Ergo, det er stor verdi i området slik det fremstår i dag, urørt og naturlig.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse