Annonse
Mikroplasten vi har funnet kommer hovedsakelig fra emballasje som polyetylen, og avslører at dette forbrukeravfallet transporteres over lange avstander av havstrømmene. Illustrasjon: Colourbox

Mikroplast i arktisk havis angår oss alle

Plastprodukter har blitt en essensiell del av livet vårt, og det er på tide å revurdere den til tider ukritiske bruken.

I verste fall kan vi få plasten som vi så skjødesløst har kastet fra oss, tilbake på fatet i form av sjømat.

I motsetning til tre råtner ikke plastprodukter så raskt, og litt avhengig av materialet kan det ta opptil flere hundre år før det brytes fullstendig ned. En standard plastring til en sekspakning kan ta opptil 400 år å bryte ned. Derfor er det ikke overraskende at vi ved Alfred Wegener Institute og Helmholtz Centre for Polar and Marine Research (AWI) i Bremerhaven, Tyskland, har funnet mer enn 12 000 mikroplastpartikler per liter havis i Arktis; det er mer enn noensinne.

Mikroplast er bitte små plastpartikler, fibre, kuler og andre plastfragmenter som vi knapt kan se med det blotte øye. En betydelig mengde mikroplast slippes rett ut i havet ved at større plastbiter gradvis blir oppløst i mindre biter. Men mikroplast kan også være laget på land – f.eks. gjennom vask av syntetiske tekstiler som finner veien til havet gjennom kloakksystemet. Partiklene er bare fra noen få mikrometer – en tusendedel av en millimeter – og opptil maksimalt fem millimeter i størrelse.

Mikroplasten vi har funnet, kommer hovedsakelig fra emballasje som polyetylen og avslører at dette forbrukeravfallet transporteres over lange avstander av havstrømmene. Vi har også funnet relativt store mengder av celluloseacetat, som antyder sigarettfilter. Dette viser nok engang hvordan sigarettstumper knipset bort i farten kan sette «fotavtrykk» selv i Arktis.

Ettersom store deler av havisen for eksempel smelter ved porten til og utløpet fra Framstredet, kan havisen bare regnes som en midlertidig utslagsvask for mikroplastpartikler. Når vi tar i betraktning at havisen holder på å minke, kan spredningen av mikroplast akselerere i framtiden. Det gjenstår fortsatt å studere om disse potensielle utslippene av plastpartikler til havs blir sittende fast og hoper seg opp i arktiske hav, eller om de blir transportert til lavere breddegrader.

Mer enn halvparten av mikroplastpartiklene som er fanget i isen, var mindre enn en tjuendedels millimeter og kan derfor enkelt bli absorbert av mikroorganismer i Arktis. Dette er veldig foruroligende, ettersom vi ikke vet om disse bitte små plastpartiklene skader livet i havet eller til og med er farlig for oss mennesker gjennom næringskjeden. I verste fall kan vi få plasten som vi så skjødesløst har kastet fra oss, tilbake på fatet i form av sjømat.

Det er altså på tide å revurdere forbrukeratferden vår. Vi bør granske bruken og behandlingen av mange engangsprodukter som handleposer, kaffebeger, frukt- og grøntemballasje, men også sigarettstumper.  For å forsterke informasjonen ut til forbrukere er kampanjer som folkeaksjoner for opprydding og spesielt opplæring av unge barn gode initiativer som kan gjøre problemet mer synlig.

I tillegg til oss forbrukere er også politikere forpliktet til å aktivt implementere retningslinjene for vern av havområdene mot emballasjeavfall. For å møte miljøbevisste forbrukeres ønsker får vi håpe at emballasjeprodusenter snarest endrer produktutvalget til materialer som er lettere å bryte ned, og dermed gir oss håp om et mindre forurenset hav i framtiden.

  • Ilka Peeken er en internasjonalt anerkjent forsker i marin biologi ved Alfred Wegener Institute Helmholtz i Bremerhaven, Tyskland. Peeken forsker på effekten av miljøendringene i de marine økosystememene i Arktis, særlig på organismer som lever i sjøisen. Hun presenterer sin siste forsking under Arctic Frontiers

Ovetsatt av Rune S. Alexandersen, Tekstgården

 

 

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse