Annonse
Observasjonstårn 247 langs grensa til Russland i Pasvik. Grenseoppsynet blir godt ivaretatt - men nå skal den militære etterretningen flyttes fra Kirkenes til Vadsø, angivelig fordi presset på etterretningsfolkene er for sterkt. Sør-Varanger-ordføreren stiller seg undrende til dette. Foto: Mats Grimsæth, Forsvaret

Militær etterretning og etterrettelighet

For Norge er det ikke betryggende å ha en militær etterretning som sier at de har ansatte som ikke tåler presset fra naboen.

Landmaktutredningen presenterte sine første anbefalinger 19 juli. Kort fortalt skal Norge satse mer på langtrekkende våpen og kortere reaksjonstid. For Finnmark kan det bety en ny bataljon i Porsanger og et nytt jegerkompani på Garnisonen i Sør-Varanger. Det er godt nytt for Norge og Finnmark. Med et kompani i Pasvik og Jarfjord har Norge nå det beste grenseoppsynet vi noen ganger har hatt. Schengens yttergrense og grensen til Russland blir meget godt ivaretatt.

Som ordfører i en forsvarskommune med en grense mot Russland er det svært viktig med en god dialog mellom det militære og sivile samfunn.  Jeg føler at Forsvaret i denne sammenheng gjør en svært god jobb. Kontakten med befal/soldater og innbyggerne er det beste.

Militær etterretning har også vært en sentral aktivitet for forsvaret i Sør-Varanger. Den militære etterretningen har gode og moderne fasiliteter i Sør-Varanger kommune.

Jeg ble som ordfører kontaktet av den militære etterretning om at generalløytnant Morten Haga Lunde ønsket et møte med meg. Møtet fant sted 280217 på mitt kontor hvor jeg ble presentert nyheten om at den militære etterretningen skulle flyttes fra Kirkenes til Vadsø. Begrunnelsen var at presset på de militære etterretningsfolkene i Kirkenes var meget sterkt. Videre ble det brukt ord som at vi satt på sensoren, hva nå det måtte bety.

Det er ingen hyggelig beskjed å få, hverken ordfører eller de ansatte om at jobben deres blir borte. For kommunen handler det selvsagt om arbeidsplasser, men for de ansatte handler det om personlige forhold og familiesituasjon. Det er ingen som frivillig vil flytte fra Kirkenes. I ettertid har jeg snakket med en rekke ansatte i den militære etterretningen som uttrykker forundring over generalens begrunnelse.

For Norge er det ikke betryggende å ha en militær etterretning som sier at de har ansatte som ikke tåler presset fra naboen. Hva med oss som bor her, og som har tenkt å fortsette med det. Bør vi flytte på grunn av press? Er det uforsvarlig å ha boende mennesker i Sør-Varanger?

Norge har vært initiativtaker for et omfattende sivilt samarbeid i Barentsregionen. Det er trist at reaksjonære holdninger i den militære etterretningsledelsen undergraver norske interesser om et økt samarbeid i Nord.

Det er godt å erfare at både lokale politikere, og de som jobber i den militære etterretning lokalt ikke kjenner seg igjen i generalens villfarelse. De har en sterk yrkesstolthet som ikke lar seg rokke av tåkeprat. Det hører også med til saken at det vurderes å flytte etterretningsskipet «Marjata», som har hjemmehavn i Kirkenes. Også det med tilsvarende begrunnelse.

Regjeringen må gi et klart signal til sjefen i etterretningstjenesten generalløytnant Morten Haga Lunde om at det er helt forsvarlig å bo og å leve i Sør-Varanger, og spesielt for de som arbeider i den militære etterretningen.

Det er ikke etterrettelig å bruke de ansatte på falske premisser, som grunnlag for å legge ned nødvendig militær etterretning. Den militære etterretningen må bestå i Sør-Varanger. Dette er i Norges interesser. En nedbygging svekker vår tilstedeværelse i grenselandet mot Russland.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse