Annonse
Det er helt avgjørende at vi har et forsvar for å kunne trygge det norske folk, men skal dette gjøres av ungdom som blir tvunget til å bære våpen mot sin vilje? spør Emma Hesjevik. Foto: Privat / Skjermdump Forsvaret

Militærnekter eller prinsippløs?

Jeg har fått innkalling til sesjon og dermed signal om at jeg trolig må tjenestegjøre i militæret. Jeg mener det er viktig å ha et godt forsvar i Norge, men er prinsipiell motstander av tvungen militærtjeneste. Dette stiller meg i et dilemma; Skal jeg skal la meg presse av Stortinget og regjeringen til å ta del i noe jeg mener er galt eller skal jeg stå fast ved mine prinsipper, militærnekter eller prinsippløs?

I Norge kan det sittende regimet til enhver tid, med loven i hånda, tvinge den vernepliktige delen av befolkningen til å kjempe i militære aksjoner. Jeg mener dette er et problematisk inngrep i enkeltmenneskets liv og deres frihet. Nesten hele den vestlige verden har avskaffet tvungen militærtjeneste. Nå er det på tide at vi også følger etter.

Det er opplagt ikke militærfaglige grunner som gjør at vi har verneplikt, men heller ønsket om å bevare prinsippet om at alle skal tjenestegjøre i folkeforsvaret. Forsvarets eget forskningsinstitutt har anbefalt å avskaffe verneplikten.  Forskningsinstituttet mener verneplikten er ineffektiv og gir et dårligere forsvar. Er et forvar der soldatene er tvunget til å tjenestegjøre mer legitimt enn ett der de frivillig tjenestegjør for landet sitt?

På lik linje med den sittende regjeringen i Venezuela kan den Norske regjeringen rettmessig tvinge innbyggerne våre til å delta i militæret. Spørsmålet er om vi har moralsk rett. De opplever nå i Venezuela at en regjering uten støtte fra folket bruker militære til å beholde makten. I en slik situasjon forventer man da at befolkningen opptrer i henhold til verneplikten de er pålagt eller sin egen overbevisning?

I en verden der alt forandrer seg så hyppig, også maktbalansene, er det farlig å være prinsippløs. Staten må aldri ha rettigheten til å behandle innbyggerne sine uetisk. Vi må ha et samfunn som bygger på gode prinsipper og der menneskene har ukrenkelige rettigheter.  Vi kan ikke bare stole blindt på at vi aldri får en regjering i Norge som handler feil eller uetisk. Det er nok lett å ha en slik holdning fordi vi tenker Norge er et trygt og stabilt land, noe det også er, men vi må fortsatt stå som et godt eksempel for andre land. Det er ikke greit å tvinge mennesker til å delta i krigshandlinger mot deres vilje. Det er ikke greit når IS gjør det og det er heller ikke greit når vi gjør det.

Det er helt avgjørende at vi har et forsvar for å kunne trygge det norske folk, men skal dette gjøres av ungdom som blir tvunget til å bære våpen mot sin vilje? De siste årene har det ikke vært mange som har blir satt i denne situasjonen da det er flere som ønsker seg inn i militæret enn der er plasser. Etter en militær satsing her i nord har situasjonen forandret seg for flere her oppe. De har fått kjenne på at verneplikten er der og kan brukes av staten som det passer den. Jeg er en av ungdommene som har fått kjenne på dette.

Dette dilemmaet må jeg snart ta en avgjørelse på; enten kan jeg legge prinsippene mine til side og tjenestegjøre, eller så må jeg bryte plikten, følge prinsippene, og ta den eventuelle straffen staten kan pålegge meg for det.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse