Annonse
"Tromsø kommune: Vi må blir flinkere i kildesortering. UiT: Alt dette er brennbart restavfall, kildesortering er for dyrt"

Miljø-dobbeltmoral ved UiT

Fellestrekk for alle aktiviteter er at UiT opptrer som læremester, som forteller hvordan ting skal gjøres. Men et forbilde er UiT slett ikke, tvert imot. Gjør som vi sier, ikke som vi gjør.

Jeg har vokst opp med kildesortering i Tyskland. Containere for kildesortering av glass og papir har alltid eksistert – i hvert fall i mitt snart 45 år unge liv. Som barn likte jeg spesielt godt å kaste glass i containeren, det var artig å kunne knuse ting uten at noen ble sint.

Tenk hvor overrasket jeg ble da jeg for et halvt år siden fant ut at UiT hadde fjernet muligheten til kildesortering for vår kontorbygg. Etter anbudskonkurranse for renovasjon gikk vi fra Remix til Perpetuum, og samtidig fra 8 kategorier kildesortering til 2: papp og restavfall. Den uoffisielle begrunnelsen: Det er for dyrt å sette opp containere til kildesortering, bare kast alt i restavfall.

UiT hadde i det siste stor fokus på bærekraft og miljø. Det organiseres nattvandring, foredrag, studier, underskriftskampanjer, sykkel til jobb aksjoner og mye annet. Fellestrekk for alle aktiviteter er at UiT opptrer som læremester, som forteller hvordan ting skal gjøres. Men et forbilde er UiT slett ikke, tvert imot. Gjør som vi sier, ikke som vi gjør.

Flere eksempler?

Ta elbil:

En ny rapport fra DNV-GL («energy transition outlook», eto.dnvgl.com) konkluderer med at vi må øke farten i det grønne skifte drastisk om vi skal rekke 2°C målet. Under punkt 6 i den 10 punkts planen som DNV publiserer står det at vi trenger ladeinfrastruktur for elbiler i stor skala. Norge er fremgangsland her – når man ser bort fra Nord-Norge. Her er vi på sisteplass i Norge på bruk av elbil. I spydspissen for dette negativrekord står UiT. Mens de andre universiteter satser på insentiver for bruk av elbil framfor fossilbil ved å bygge massevis av ladeplasser (Oslo 50, Bergen 35, Trondheim 25+) som i tillegg er gratis, nøyer UiT seg med 6 ladeplasser som er såpass dyrt at de knapt brukes. En liten elbil koster omtrent 9 kr/time å lade hos en kommersielt aktør, mot 15 kr/time hos UiT. Med sine 1200 parkeringsplasser bidrar UiT stort til utslipp i persontransport, men blir ikke med på å sette insentiver for å gjøre bilparken noe mindre forurensende. Stikk i strid med Statens syn på temaet og alle anbefalinger. Parkeringsreglement krever at opptil 6% (dvs. rundt 60) parkeringsplasser skal ha lademulighet. Mening med dette fra Staten sin side var å legget godt til rette for alle som er avhengig av lading på jobb eller i byen. Hos UiT anser man ladeplasser som et slags «nødladeplass», ikke som en del av en bidrag til omstilling i transportsektoren (Nordlys 13.04.2018).

Ta bildeling:

Delingsøkonomien er også noe som nevnes i DNV rapporten. Også her har UiT aktivt motarbeidet målet. Da bildelingsorganisasjon «Bilkollektivet (BK)» mistet sin eneste oppstillingsplass hos en privat aktør på campusområde var UiT ikke villig til å se av en eneste en av sine 1200 parkeringsplasser til en BK bil. Nå er BK nedlagt i Tromsø og flere som har benyttet seg av dette tilbud har i stedet gått til innkjøp av egen bil. Kjære UiT, vi trenger mer deling, ikke mindre.

Ta sykkel:

Det finnes knapt plasser man kan låse sykkelen sin et trygt sted innendørs, og de nyeste plasser som finnes er forbeholdt ansatte (selv om studenter er med å betale for dem gjennom parkeringsavgiften). Utendørstativer måkes heller ikke om vinteren («det har vi ikke kapasitet til», sagt av UiT allerede i 2009 men gjelder fortsatt). Og at det settes opp innendørs parkering for alle sykler «kan dere bare glemme». Dem som velger sykkel må altså fortsatt regne med å få sykkelen sin frastjålet eller nedsnødd. Samtidig vedlikeholdes det flere kvadratkilometer med parkeringsplasser – dvs. store arealer vedlikeholdes til bruk av færre enn 10% av dem som jobber og studerer ved UiT. En oppfordring til UiT om å jobbe med å bli sertifisert som «sykkelvennlig arbeidsplass» gjennom Syklistens Landsforening ble avslått av UiT.

Ta belysning utendørs:

Her brukes det 2.5 Mill kroner av parkeringsavgiften for å sette opp noen fargete lys over bussholdeplassen, samtidig klarer man ikke å vedlikeholde vanlig belysning på campus sånn at det er flere store arealer som er fullstendig mørklagt hver vinter og livsfarlig til å ferdes av syklister og gående – også i år. Men så kan folk stå i vind og vær utenfor de altfor små busskur og glede seg over å kunne stirre på blått og rødt snø og regn. Burde ikke belysning på veier være en del av det generelle budsjettet på en hvilken som helst arbeidsplass, på likt linje som toaletter og dopapir? En kunne jo har valgt billige kraftige lyskaster i stedet for «oppmerksomhetslys» og i stedet brukt penger til å sette opp et stort oppvarmet venterom på bussholdeplassen. Men dessverre er det ingen som helst dialog mellom dem som tar avgjørelser og dem som må bruke infrastrukturen. Jeg tror en meningsmåling bland kollektivreisende om dem fortrekker å bruke penger på et ordentlig venterom eller fargete gatelys hadde gitt et ganske entydig resultat.

Listen kunne fortsettes, men spalteplassen holder ikke. En gjeng studenter og ansatte har nå gått sammen i en uformell arbeidsgruppe som har som mål å gjøre UiT mer bærekraftig og skape en holdningsendring hos de ansvarlige. Vi har utarbeidet en lang liste med forbedringsforslag som er overlevert UiT – så får vi håpe at man er villig å ta ansvar og kanskje jobbe sammen med oss. At UiT ikke bare holder foredrag om hvordan andre må bli flinkere, men blir et forbilde selv. Sånn at vi kan gå ut og sier: «gjør som vi gjør», ikke bare «gjør som vi sier». Vi har dårlig tid.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse