Annonse
Evenes er i dag en sivil lufthavn, som allerede ligger i den øvre grensen for tillatt mengde avisingskjemikalier. Tusenkroners spørsmålet blir. Hvordan kan man i tillegg etablere base for kampflybase og Quick Resonse Alert, i et internasjonalt beskyttet våtmarksområde, uten å overstige dagens utslippstillatelse? skriver MDGs Toine C, Sannes

Miljøpartiet De Grønne vil ha svar fra forsvarsministeren om Evenes

Baneavising for dagens sivile flytrafikk på Evenes, tilsvarer 90,4% av tillatte mengde. Sunn fornuft og tallenes klare tale tilsier at det ikke er rom for økt bruk av Aviform i den målestokken Forsvaret trenger.

Hvordan skal egentlig Evenes betjene disse flyene, i et internasjonalt beskyttet våtmarksområde, uten å overstige dagens utslippstillatelse? Vi venter i spenning på svaret fra Forsvarsministeren.

Miljøpartiet De Grønne stiller i Stortinget nå skriftlig spørsmål til Forsvarsministeren. Gjennom Konseptvalgsutredning (KVU) og eksternt kvalitetssikring (KS1) har det blitt kjent at forsvaret velger å bruke middelet Aviform til baneavising på den nye militære flyplassen på Evenes. Aviform er det eneste stoffet som er godkjent brukt på Evenes, og brukes i dag av Avinor. Dette henger sammen med at flyplassen ligger rett ved Evenes våtmarkssystem. Fuglefaunaen, særlig knyttet til vann og våtmark, er uvanlig rik og har stor verneverdi. Området er et internasjonalt beskyttet våtmarksområde, og dermed vernet gjennom Ramsar-konvensjonen. 

I den eksterne kvalitetssikringen sies det følgende om kostnader og utslipp: «Dagens utslippskvote tillater også økt bruk av Aviform og løsningen legger til rette for at det på sikt kan benyttes andre avisingskjemikalier som reduserer korrosjonsproblematikken, men som krever oppsamling».

Gruppen som har kvalitetssikret KVU mener altså at det er rom for økte utslipp av Aviform, og at det på sikt kan benyttes andre kjemikalier som krever oppsamling. Det er bare en hake ved det hele.  Avinor har i dag utslippstillatelse for Aviform på Evenes på 30 000. Avinor opplyser i sin årsrapport til Fylkesmannen å ha brukt 27 124 kg, av tillatte 30 000 kg, sesongen 2016/2017.  Baneavising for dagens sivile flytrafikk, tilsvarer altså 90,4% av tillatte mengde.  Sunn fornuft og tallenes klare tale tilsier at det ikke er rom for økt bruk av Aviform i den målestokken forsvaret trenger.  

Til sammenlikning kan det være greit å vite at Ørlandet Kampflybase har utslippstillatelse på 235 000 kg. Bodø Flystasjon hadde godkjent utslipp på 546 800 kg. Avinor har riktignok nylig søkt Fylkesmannen om revidert utslippstillatelse, til 35 000 kg. Avinor skriver i sin søknad at «Forsvaret planlegger etablering av en fremskutt operasjonsbase for kampfly på Evenes innen 2021/2022. Konsekvensen av dette er ikke kartlagt, og er ikke hensynstatt i denne søknaden».

Det er også interessant lesning hva KS1 sier om prosessen, som kan tolkes som at avising (naturlig nok) skaper hodebry for Forsvarsbygg: «I møte med Forsvarsbygg den 5.1.2018 ble det imidlertid forklart at de anbefalte videre bruk av Aviform som følge av at alternative metoder for baneavising ikke var hensiktsmessig eller mulig å gjennomføre på nåværende tidspunkt».

Evenes er i dag en sivil lufthavn, som allerede ligger i den øvre grensen for tillatt mengde avisingskjemikalier. Lufthavnen hadde i fjor utslipp fra baneavising tilvarende 90,4% av tillatt mengde. Det skal etableres en kampflybase og det skal etableres Quick Response Alert (QRA). Her skal to fly stå på 15-minutters NATO-beredskap døgnet rundt, noe som tilsier at rullebanen skal være sort hele døgnet, hele året. Arealet som skal holdes snøfri, vil naturligvis også blir større. Og i KS1 konkluderes det med at det ikke anses som fornuftig med investeringer ifht oppsamling.

Tusenkroners spørsmålet blir: Hvordan skal egentlig Evenes betjene disse flyene, i et internasjonalt beskyttet våtmarksområde, uten å overstige dagens utslippstillatelse?  Vi venter i spenning på svaret fra Forsvarsministeren.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse