Annonse
Miljøvernforbundets regnestykke illustrerer hvor galt det kan gå når man stirrer seg blind på lokale inngrep og ikke gjør hjemmeleksen for det globale klimaregnskapet, skriver professor Kristoffer Rypdal. Illustrasjonsfoto: Statkraft

Miljøvernforbundets vindkraftbløff

Selv om de ødelagte arealene skulle være noe høyere enn jeg har antatt her, og CO2-opptaket skulle være betydelig høyere enn gjennomsnittet for jordas landareal, så kan ikke dette endre det faktum at effekten på utslippene er mikroskopisk i forhold til reduksjonen ved overgang fra kull til vind.

Håvard Melbye fra miljøvernforbundet slår i Nordlys 11. september om seg med noen tall som angivelig skal underbygge hans påstand om at ødeleggelse av arealer med myrvegetasjon i forbindelse med anlegg av vindkraftverk skal medføre CO2-utslipp av betydning. Dette er det enkelt å tilbakevise med et lettfattelig overslag som han burde ha gjort selv før han utbasunerer slike dumheter.

I følge Europakommisjonens Joint Research Centre (http://bit.ly/2wTTd3r) er utslippene av CO2 fra kraft generert fra kull 900.000 tonn CO2 per produsert terrawatt time. Hvis vi tar Raudfjell-prosjektet som eksempel, er dette prosjektert med 100 megawatt installert kapasitet, som med en kapasitetsfaktor på 0.3 gir en årlig produksjon på 0.26 terrawatt time. Hvis denne kraften erstatter kull i Europa, vil kraftverket redusere de europeiske utslippene med 234.000 tonn CO2 per år.

Samme kilde beregner utslippene  fra konstruksjonen vindmøllene og  anleggene til 4000 tonn, som er neglisjerbart i forhold til gevinsten. Utslippsgevinsten fra Raudfjell-anlegget skulle altså være om lag 230.000 tonn per år. Jeg vet ikke om de 4000 tonnene inkluderer redusert opptak av CO2 i vegetasjon som blir ødelagt, så for å illustrere proporsjonene har jeg nedenfor laget et enkelt overslag over dette.

Melbye nevner 30 km anleggsvei i ti meters bredde, så la oss ta 0.3 kvadratkilometer som et anslag for arealet der CO2-opptak i vegetasjonen blir ødelagt av et slikt anlegg. Dette er to milliarddeler av jordas landareal. Klimapanelet har beregnet at av den CO2’en vi slipper ut i atmosfæren hvert år bindes om lag 8.5 milliarder tonn i vegetasjon og jordsmonn. Hvis det ødelagte arealet har et CO2-opptak som svarer til det globale gjennomsnittet, vil reduksjonen av opptak i vegetasjon på grunn av dette tenkte vindkraftanlegget være 17 tonn CO2 per år.

Disse 17 tonnene er 0.07 promille av utslippsreduksjonen som følger av å erstatte kull med vindkraft. Selv om de ødelagte arealene skulle være noe høyere enn jeg har antatt her, og CO2-opptaket skulle være betydelig høyere enn gjennomsnittet for jordas landareal, så kan ikke dette endre  det faktum at effekten på utslippene er mikroskopisk i forhold til reduksjonen ved overgang fra kull til vind. Dette illustrerer hvor galt det kan gå når man stirrer seg blind på lokale inngrep og ikke gjør hjemmeleksen for det globale klimaregnskapet.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse