Annonse
Hva kan skolen - og andre - sette inn av tiltak for å hjelpe ungdom som har så mye problemer i hodet sitt at de ikke klarer å møte på skolen? Eller som ikke får med seg det faglige i timene når de er til stede? spør Edvind Eriksen. Illustrasjonsfoto: Scanpix

Mindre fravær – samme læringsresultat

Fraværsgrensa er ei helt unødvendig avsporing fra det som betyr noe med tanke på bedre læring.

De nye fraværsreglene feirer nå ett-årsjubileum og det jubles over kraftig redusert fravær.  Det er naturligvis ingen overraskelse at fraværet er betraktelig redusert- noe annet hadde vært merkelig. En overskridelse av den nye grensa medfører tap av godkjent utdanning. De aller fleste vil for enhver pris unngå det – og møter på skolen, uansett helsetilstand. 

Motstanden mot denne rigide fraværsgrensa skyldes først og fremst at det som fungerer som «innpisking» for det store flertall av elever, er direkte skadelig for andre. I tillegg er det alltid viktig å kartlegge årsaken til et problem – også et fraværsproblem -  før man setter in tiltak som kan fungere best mulig for alle. Det mange politikere ofte glemmer er at vi skal ha EN SKOLE FOR ALLE, i Norge. Vi har lovfestet en rett om tilpasset opplæring for alle – uansett evner og forutsetninger. Også helsemessige forutsetninger. Da blir det helt galt å velge tiltak som er skadelig for mange elever. Det finnes mange andre gode tiltak for å få flere elever til å møte oftere på skolen. Problemet er helst at slike tiltak kan koste en ekstra lærerstilling eller to.

Som representant i Troms fylkeskommunes utdanningskomite har jeg nylig deltatt i befaringer på de videregående skolene i Troms. På flere av skolene ble skadelige konsekvenser av den nye fraværsgrensa trukket fram av rektorene.  Elevorganisasjonene har hele tida vært skarpe motstandere av dette rigide tiltaket. Også elevorganisasjonene framhever det at elever som har det vanskelig heime eller for eksempel sliter med angst eller andre psykiske problemer blir skadelidende. Det skal bare noen få dagers fravær til før karakteren i enkeltfag ryker. Dermed oppnås ikke fullverdig studiekompetanse eller fagbrev.

Utdanningsforbundet er fornøyd med redusert fravær, men også de påpeker at fraværsgrensa har skadelige konsekvenser for mange utsatte elever.  Det største og aller viktigste spørsmålet er likevel: Hvor mye bedre læring har vi oppnådd gjennom økt tilstedeværelse og mindre fravær? Dersom tilstedeværelse på skolen skal ha noen hensikt må vel økt tilstedeværelse føre til bedre læringsresultater – bedre karakterer for elever flest?

Den sørgelige sannhet er at det så langt ikke kan avleses noen slik forbedring av læringsresultatene – på tross av at så mange elever har møtt noen flere dager og timer på skolen. Eleven er mere på skolen, men de lærer ikke mer! Da er det kanskje på tide  med noen spørsmål om hva som faktisk betyr noe for bedre læring – og hvorfor økt tilstedeværelse ikke synes å bety noe som helst for læringsresultatet i norsk skole. Er det kanskje slik at umotiverte elever eller elever som sliter med egen helse ikke får med seg noe særlig av det faglige innholdet på skolen, selv om de er fysisk til stede?

Neste spørsmål er; Hva er det som skjer når ungdom totalt mister motivasjon for egen utvikling og læring? Er det noe vi kan gjøre med det? Og hva kan skolen – og andre, sette inn av tiltak for å hjelpe ungdom som har så mye problemer i hodet sitt at de ikke klarer å møte på skolen – eller som ikke får med seg det faglige i timene når de er til stede? Slike forhold er kjernespørsmål med tanke på bedre læringsresultat – for alle. Fraværsgrensa er ei helt unødvendig avsporing fra det som betyr noe med tanke på bedre læring.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse