Annonse
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen deltok på folkemøte om gruvedrift i Kvalsund. Her vises han rundt ved Folldal verk av ordfører i Kvalsund Terje Wikstrøm og CEO i Nussir Øystein Rushfeldt. Foto: NFD

Mineraler for fremtiden

Norsk mineralindustri er avgjørende for å drive frem det grønne skiftet. Her spiller nord-norsk industri en sentral rolle.

Fremtidens energisystemer er avhengig av silisium til solceller, glassfiber til vindmøller og strømkabler til havvindutbygging. Det blir ikke noe grønt skifte uten norsk industri og mineralindustri, og det reflekteres i regjeringens politikk.

Utnyttelsen og utvinningen av mineraler har lang tradisjon og er en viktig del av norsk industrihistorie, ikke minst i Nord-Norge. Vi har en stor og viktig metallurgisk industri som baserer seg på mineralske råvarer og norsk kraft, og vi har en mineralnæring som har vært og fortsatt er av stor betydning i nord.

Nord-Norge har hatt flere store mineraluttak. Nussir i Kvalsund i Finnmark, Kåfjord i Alta, Birtavarre i Kåfjord (Troms), Sulitjelma i Fauske og Bidjovagge i Kautokeino har hatt metallgruver, og flere av disse ble nedlagt for bare noen tiår siden. Rana og Sydvaranger har også en lang og stolt historie med stort sett kontinuerlig drift. Bergverksnæringen har vært svært viktig for verdiskaping, arbeidsplasser og industriutvikling i landsdelen.

Bergverksnæringen i nord har også en mer enn 100 år lang og stolt fagforeningshistorie. Fagforeningen Nordens klippe i Sydvaranger er godt kjent. I nord sto også andre fagforeningskamper som har vært viktige for arbeiderbevegelsen og gradvis gjort mineralnæringen til et bedre sted å arbeide, og bidratt til å gjøre mineralnæringsbedriftene til positive bidragsytere til lokalsamfunnene.

I nord ser vi nå at mineralnæringen igjen er mer aktuell enn på flere år. 70- 80- og 90-tallet var magre år for mange mineralbedrifter og Norge mistet flere store virksomheter, både gjennom avvikling av gruver, og ved at større konsern som Orkla og Elkem satset på annen virksomhet. Nå har imidlertid sistnevnte et gruveprosjekt under utvikling i Rana kommune i Nordland.

Det er flere aktører som utvikler gruver i Nord-Norge. Sydvaranger og Nussir har begge fått både utslippstillatelse og driftskonsesjon. Det er interesse for gull i Finnmark, nye prosjekter i Sulitjelma og andre steder. Der det lokalt er interesse og gruvedrift lar seg kombinere med miljø og andre viktige hensyn, er det gode muligheter mange steder.

Mineralnæringen er viktig for å bidra med verdiskaping og arbeidsplasser, viktige råmaterialer for samfunnet, for grønn omstilling og for å vedlikeholde og videreutvikle norsk industri- og bergverkskompetanse. Vi må ha produksjonsvirksomhet også i Norge for å opprettholde og videreutvikle kompetansen som skal til for å utvikle gode løsninger på alle områder. Når for eksempel Nussir vurderer hvordan de skal bygge en ny gruve, er helelektrisk gruvedrift et aktuelt alternativ. Nord-Norge kan da få Norges første og en av verdens første helelektriske gruver.

En av utfordringene der mineralindustrien spiller en nøkkelrolle, er det grønne skiftet. Vi vil fortsatt ha behov for sement, titan, mangan, jern, gjødsel og nikkel i lavutslippssamfunnet. Alt produserer vi i Norge, og vi må fortsette å øke effektiviteten, og redusere CO2-avtrykket. Lavutslippssamfunnet trenger lett og sterk aluminium og titan til mer effektiv transport både på land og til havs. Fremtidens energisystemer er avhengig av silisium til solceller, glassfiber til vindmøller og strømkabler til havvindutbygging. Det blir ikke noe grønt skifte uten norsk industri og mineralindustri, og det reflekteres i regjeringens politikk.

Vi senker skatte og avgiftsnivået, satser på infrastruktur og samferdsel, gjennomgår virkemiddelapparatet og satser på forenkling. Vi satser på næringsklynger som drivkraft for innovasjon. Vi viderefører en historisk kraftig satsing på forskning og innovasjon, samtidig som vi gjennomgår virkemiddelapparatet for å sikre at det er til det beste for brukerne. Samtidig som vi forsterker våre klimaambisjoner. Viktigst er likevel at regjeringen viser at vi mener alvor med satsingen på mineralnæringen ved at vi gir tillatelser til mineralvirksomhet. Det er viktig for å dekke samfunnet behov for mineraler, viktig for fremtidens velferdssamfunn, og helt nødvendig for det grønne skiftet.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse