Det antas at det finnes store mineralforekomster i hele Nord-Norge. Her i Kvalsund skal Øystein Rushfeldt (bildet) og Nussir utvinne kobber.

- Mineralindustrien får ikke "frie tøyler" i nord!

Vi syns det er mer konstruktivt å se på hva som fungerer enn å være dogmatiske.

NHO satte mineraler på dagsorden i sin årskonferanse torsdag 5. januar.  Beskjeden var tydelig: Vi klarer oss ikke uten mineralske råstoffer, Europa forbruker fem ganger så mye som det produserer, mineralene spiller en avgjørende rolle i det grønne skiftet, og den norske mineralnæringen har et betydelig potensiale.

I etterkant er det kommet noen kritiske innlegg. Venstres førstekandidater i Finnmark og Troms Trine Noodt og Morten Skandfer mener at NHO ikke burde “grønnmale gruveslamdumping”, mens Arjas Sametingsråd for klima og miljø Inger Eline Eriksen mener NHO bør fokusere på hvordan mineralnæringen kan utvikles med respekt for miljø, menneskerettigheter og urfolksrettigheter.

Til Venstre: Industrien får ikke “frie tøyler” all den tid både Nussir og Nordic Mining er utredet for nærmere 100 mill. kr hver. Prosjektene er svært nøye vurdert, og tunge avveininger av konsekvenser er gjort. Deponering i sjø kan være det mest miljøvennlige alternativet, og bør bare godkjennes da. Restmineraler på sjøbunnen er stabile både fysisk og kjemisk (ikke ras, ikke utlekking) og vi har dokumentert gjennom lang praksis at livet er tilbake fem-ti år etter avsluttet deponi. Stoffet som deponeres er i hovedsak finmalt stein. Det som finnes av kjemikalier nedbrytes raskt, og deponiene er pålagt strenge overvåkningsprogrammer.  Vi syns det er mer konstruktivt å se på hva som fungerer enn å være dogmatiske.

Til Arja: Det er ingen motsetning mellom å belyse mineralenes rolle på NHO-konferansen og den videreutvikling av næringen du foreslår. Dette jobber vi med hver dag. Gruveprosjekter er samfunnsøkonomisk lønnsomme; vi ikke kan klare oss uten disse råstoffene. Norge er på toppen i forbruk av høyteknologiske produkter med høyt innhold av sjeldne mineraler, og da er det rimelig – og ansvarlig - at vi også bringer våre ressurser til torgs. Mineraler i Norge kommer det norske folk til gode gjennom lokal og nasjonal skatteinngang, lokale arbeidsplasser som forblir lokale, samt at de enkelte prosjektene bidrar til å styrke vår nasjonale kompetansebase om bergindustri.

Dialogen med samiske interesser er svært viktig for mineralbransjen i Norge. Vi lever godt med at ILO-konvensjonen for urfolks rettigheter er implementert i lovverket. Vi setter pris på tydelige samiske stemmer i bl.a. Finnmark Mineralforum, slik at vi får tatt de reelle diskusjonene om hva som skal til for felles tilstedeværelse. Vi har deltatt på og tatt initiativ til en rekke møteplasser, våre bedrifter deltar i viktige diskusjoner med sine berørte interessenter om hvordan ulike forhold bør hensyntas. Vi har foreslått at forhøyet grunneieravgift som i dag går til Fefo heller kan forvaltes av Sametinget, slik at ILO-konvensjonens intensjon om å sikre urfolkets utsatte posisjon bedre kan ivaretas. Videre ser vi på muligheter for å utvikle standarder for bærekraftig forvaltning, og det samiske vil åpenbart være viktig i en slik sammenheng.

Norge har et av verdens strengeste regelverk for miljø og HMS. Å drive bergindustri innenfor rammen av norsk lovverk er noe av det mest ansvarlige vi kan gjøre. Konsekvensen av å si nei i Norge er å overlate kontrollen med og ansvaret for råstofftilgangen til andre med svakere lovverk og miljøstandarder. Norske mineraler gjør verden og vår felles framtid bedre. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse