Annonse
Ifølge en sektoranalyse av mineralnæringen i Nord-Norge (Vista & Sweco 2013) er det et potensial for at dagens verdiskaping dobles mot år 2030, basert på fortsatt drift og utvidelse av dagens forekomster. Foto: Amund Trellevik

Mineralnæringen kan bli gullgruve for Nord-Norge

Den norske mineralnæringen tilbyr langsiktige, lønnsomme industriarbeidsplasser med sterk distriksforankring.  Næringen er avgjørende for å drive frem det grønne skiftet. Her spiller nord-norsk industri en sentral rolle i fremtiden.

Om få dager legger regjeringen frem sitt forslag til Statsbudsjett for 2020. Norsk Bergindustri har forventninger om økte rammer til Norges geologiske undersøkelse (NGU) for kartlegging av mineralressurser i regionen. Samtidig ønsker vi at Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) styrkes i forhold til raskere saksbehandling av driftskonsesjoner, men også i forhold til nødvendig tilsyn i tråd med godkjente planer.

Det er flere aktører som utvikler gruver i Nord-Norge for tiden. Sydvaranger og Nussir har begge fått både utslippstillatelse og driftskonsesjon. Aktørene vektlegger at utvinning skal skje på en miljømessig forsvarlig og bærekraftig måte, som balanserer hensyn til både urbefolkning og fremtidens generasjoner. Gruveprosjektet bidrar ikke bare til arbeidsplasser og verdiskapning, men også til fortgang i det grønne skiftet og reduksjon av klimagassutslipp. Vår visjon er en klimanøytral mineralnæring med full ressursutnyttelse og ingen restmineraler.

Mineralnæringen har lange tradisjoner i Nord-Norge og utgjør en betydelig aktivitet. Ifølge en sektoranalyse av mineralnæringen i Nord-Norge (Vista & Sweco 2013) er det et potensial for at dagens verdiskaping dobles mot år 2030, basert på fortsatt drift og utvidelse av dagens forekomster.

Mineralindustrien har kommet langt med å utvikle bærekraftige løsninger - og vi har forventninger om at regjeringen styrker lete- og tilsynsmyndigheten ytterligere i 2020.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse