Annonse
Vi må slutte å rasjonalisere strategiske diskusjoner til forenklede taktiske problemstillinger eller en meningsløs debatt om Brigaden kan passere en sperring på E6, skriver Terje Bruøygard. Bildet viser patruljering av grensen mellom Norge og Russland. Foto: Olav Standal Tangen, Forsvaret

Som man roper i skogen, får man svar

Hvor alvorlig vil det ikke være hvis Norge skulle hatt en offisiell politikk om at folk i Finnmark ikke skal forsvares, fordi det er vanskelig? Hva hvis Norge skulle ført en politikk der finnmarkinger ikke skal få samme helsetjenester som andre, eller om en nasjonal transportplan kun gjaldt for trafikk på Østlandet?

Sverre Diesen spør retorisk i Minerva 21.mai om vi kan forsvare Finnmark på tradisjonell måte, gitt trussel, geografi og teknologisk utvikling. Diesen svarer at dette blir mer og mer vanskelig, blant annet fordi det ikke er realistisk å fremføre vår eneste gjenværende brigade langs E6. Forsvaret av Finnmark er viktig, men langt viktigere er Forsvaret av Norge og norske interesser. En langtidsplan må ta inn over seg en usikker fremtid, opprettholde konstitusjonelt og moralsk ansvar og se forsvaret av Norge i et alliert perspektiv. Det viktigste med utviklingen av Forsvaret er å gi politiske beslutningstagere forskjellige alternativer i møte med kriser.

Endring for hva?

Fremtiden er usikker. Det viktigste i forsvarsplanleggingen kan derfor ikke være å få helt rett, men å sørge for at man tar minst mulig feil. Dess mer det spesialiseres, dess større er sjansen for å bli overrasket. Forsvaret har viktige oppgaver innenfor både statssikkerhet, samfunnssikkerhet og er en beredskapsorganisasjon som skal forebygge og håndtere de øverste kriser for nasjonen. Det viktigste ved et forsvar er å gi opsjoner til nasjonens beslutningstagere i krise og krig – ikke å ha spesifikke løsninger på snevert definerte problemstillinger.

Moralsk og konstitusjonelt ansvar

Norge har både et moralsk og et konstitusjonelt ansvar for sitt land og sine innbyggere. Det finnes et bånd mellom staten og dens innbyggere, også for finnmarkinger. Hvor alvorlig vil det ikke være hvis Norge skulle hatt en offisiell politikk om at folk i Finnmark ikke skal forsvares, fordi det er vanskelig? Hva hvis Norge skulle ført en politikk der finnmarkinger ikke skal få samme helsetjenester som andre, eller om en nasjonal transportplan kun gjaldt for trafikk på Østlandet? En slik mangel på ansvar fra staten kan føre til større splid mellom senter og periferi i Norge. Det er ingen tjent med.

Strategi

Norge oppnår sine målsetninger gjennom handel, diplomati og internasjonalt samarbeid for en stabil verdensorden. En del av denne strategien er militær og knyttes først og fremst til NATO og bilaterale avtaler. Dette har vært en sikkerhetsgaranti, men også en hvilepute i norsk forsvarsdebatt. Siden vi ikke er i stand til å forsvare oss selv mot en overlegen fiende og trenger alliert hjelp, er det noen som vil hevde at det spiller liten rolle hva slags forsvar vi har. Argumentet er at selv en radikal økning i tildeling ikke vil gjøre oss i stand til å forsvare oss selv, ergo gir det liten mening å øke forsvarsbudsjettet. Denne logikken har ført oss til en apatisk tilstand der vi forventer at andre nasjoner skal gjøre jobben for oss også på hjemmebane.

Allianser

Det er derimot ikke slik en allianse fungerer. Artikkel 3 sier at alle nasjoner har et ansvar for å utvikle sin individuelle og felles evne til å motstå et væpnet angrep. Alle medlemmer skal innenfor sine ressurser holde seg med en dertil tilpasset militær kapasitet. De seneste årene har dette blitt tallfestet til 2% av BNP. NATO har enstemmig blitt enige om denne tallfestelsen. Den måler riktignok ikke forsvarsevne særlig godt, men sannelig kan det sies at den måler forsvarsvilje! De land som ikke viser vilje til å bidra til fellesskapet er med på å gjøre alliansen svakere og mer sårbar. Den videre innretning bør dermed ligge fast på dette målet.

Diesen sier at det kan ta minst 30 dager å få alliert forsterkning. Men det kan ta betydelig kortere tid, helt ned til noen timer. I fall et russisk angrep på Norge, vil allierte fly, ubåter, langtrekkende missiler og cyberkapasiteter være tilgjengelig for NATO i løpet av svært kort tid. Vårt såkalte Finnmarks-problem er da ikke lenger kun et nasjonalt problem, men et problem for NATO.

Nasjonale kapasiteter

I tilfelle angrep på Norge vil den raskeste forsterkningen komme fra luften, den nest raskeste fra sjøen – begge disse i løpet av timer og dager – mens det tregeste er allierte bakkestyrker. Potensen til det norske luftforsvaret og den norske marinen er bra til å vinne enkle slag og taktiske trefninger, men er dessverre så små at vi nesten blir ubetydelig i en krigssituasjon. Den virkelige avgjørende kampkraften finnes hos våre store allierte, spesielt USA. Vi må derimot se vår rolle i forsvaret av landet opp mot hva allierte forventer av oss. Hva kan vi gjøre i fred, hva må vi gjøre i krise og hva må vi gjøre i krig? En god langtidsplan må adressere de nasjonale kapasiteter i rammen av alliert forsterkning. Til sammen skal dette gi beslutningstagerne en rekke opsjoner som tjener som grunnlag for å lage forskjellige konkrete militære planer. Vi må slutte å rasjonalisere strategiske diskusjoner til forenklede taktiske problemstillinger eller en meningsløs debatt om Brigaden kan passere en sperring på E6.

Dette er en kortversjon av Terje Bruøygards innlegg i Minerva. Her kan du lese hele innlegget.

  • Terje Bruøygard (f. 1974) er oberstløytnant, Faculty Advisor USMC Command and Staff College i USA, og var sjef for Telemark bataljon i perioden 2016-2018.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse