Annonse

Minister som villeder Stortinget

At en statsråd villeder Stortinget, må ansees svært alvorlig, og mistillitsforslag mot samme statsråd er nærliggende.

Som fortalt tirsdag 25. april, har minister Per Sandberg vært på kyst-turné for fortelle om pliktsystements fortreffelighet. Sandberg vet best. – Han startet i Tromsø 27. april – og ferden er annonsert å gå videre til Hammerfest, Vardø, og kanskje Melbu med samme budskap.
 
Møtet i Tromsø, i løvens hule – på Norges Fiskerihøgskole – der Sandberg trolig foruten sin vranglære om pliktsystemet, også fremmet en annen påstand. Han var ikke snauere enn at han kunne fortelle at den europeiske menneskerettskommisjonen (EMK) setter sterke begrensninger for omfordeling av kvoter, og da med forvaltningsloven som argument. 
 
Stortingsrepresentanten Trellevik har skrevet noenlunne det samme i en artikkel gjengitt i pressen. – Påstanden er direkte villedende i følge landets fremste juridiske ekspertise på fiskerispørsmål.
 
Under møtet tok Jens Ingvald Olsen, i spørsmåls form, tak i påstanden, og Sandviks begrunnelse om den private eiendomsrettens krav på beskyttelse. – Sandberg hevder at menneskeretten forhindrer regjeringa i å foreslå større reduksjon – eller endog frata Havfisk kvotene – det selv om dispensasjons-grunnlaget nå er borte. 
 
Med støtte fra en departements-byråkrat var svaret at EMK beskytter privat eiendom – altså i dette tilfelle tråler-eierne, også tillatelsen som trålerrederne har fått til å bruke trålerne! – Det er selvsagt urovekkende at også departements-byråkraten går god for villedningen. 
 
Dersom Sandbergs påstand skal skal gjøres til gjeldende jus, vil det få store konsekvenser, og i stor grad begrense handlings-rommet når Eidesen-utvalgets forslag til ny kvotepolitikk skal behandles. – Høringsfristen gikk ut 28. april.
 
Per Sandberg forsøker på denne måten å legge grunnlag for en evigvarende privatisering av den viltsvømmende fisken i havet, stikk i strid med med Havressurslovens § 2, som slår fast at fisken tilhører fellesskapet.
 
I følge professor Peter Ørebech er statsrådens framstilling ren vranglære. – Videre sier Ørebech at det er utrolig at en statsråd som representerer et departement som har kjempet en durabelig kamp nettopp MOT reder Volstad, kan levere en slik påstand.
 
Det handler om rederens krav på evigvarende kvoter som beskyttet av den europeiske menneskeretts-konvensjon (EMK),  og at statsråden påstår at staten som vant saken, likevel har tapt saken, og må bøye seg for EMK
 
Sannheten er at rederen fremmet saken for EMK, men ble avvist som åpenbart ugrunnet – og derfor ikke en gang underlagt realitetsbehandling. – Statsråd som ikke følger lov og rett, må avgå. – Det er nå på tide at det blir reist mistilitsforslag mot Sandberg. – Så langt Ørebech.
 
Per Sandberg har plasket lenge nok i sjøen i sitt strev for å tekkes storkapitalen på Nord-Vestlandet. – Denne feilinformasjonen gjør det helt nødvendig å reise mistillitsforslag. – Det må ansees naturlig at Arbeiderpartiet vurderer å fremme forslaget.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse