Annonse
Sekretariatet for Regionalt nordområdeforum sin oppgave består i all hovedsak i å arrangere to møter i året, der lokale, regionale og nasjonale myndigheter møtes. Vi har merket oss at forventningene fra spesielt Finnmark fylkeskommune til etableringen av denne enheten er i størrelsesorden 30 årsverk. Dette må være basert på en misforståelse, skriver statssekretær Anne Karin Olli.

Misforståelse om sekretariat

Nord-Norge har lav arbeidsledighet, optimisme og framgang. En rekke tiltak og satsinger støtter opp om oppgangen. Men i debatten om Regionalt nordområdeforum må det ha sneket seg inn noen misforståelser.

Nordlys konkluderer i sin lederartikkel mandag at regjeringen “flopper” i nord. De harde ordene kommer av at noen stemmer hevder at sekretariatet for Regionalt nordområdeforum i Vadsø begrenser seg til en stilling.

Kritikken i Nordlys må bygge på noen uriktige forutsetninger. I stortingsmeldingen om oppgaveoverføringer i forbindelse med regionreformen slås det fast at det skal etableres et sekretariat for Regionalt nordområdeforum. Jeg beklager hvis det har blitt gitt inntrykk av noe annet, men det har aldri vært meningen at det skal opprettes et nordområdesekretariat. Vi vet at sekretariat for Regionalt nordområdeforum skal ligge i Vadsø, men endelig beslutning om organisering og innretning av sekretariatet er ikke tatt ennå.

Sekretariatet for Regionalt nordområdeforum sin oppgave består i all hovedsak i å arrangere to møter i året, der lokale, regionale og nasjonale myndigheter møtes. Vi har merket oss at forventningene fra spesielt Finnmark fylkeskommune til etableringen av denne enheten er i størrelsesorden 30 årsverk. Dette må være basert på en misforståelse. Jeg har behov for å være veldig tydelig på at budskapet om behov for et stort nordområdesekretariat aldri har blitt kommunisert fra vår side. I dag jobber under ett årsverk med saksforberedelser til Regionalt nordområdeforum. Jeg har forståelse for at det er knyttet store forventninger og engasjement til nordområdepolitikken i Nord-Norge. Nå ligger vi an til å få styrket sekretariatsfunksjonen til Regionalt nordområdeforum i forbindelse med regionreformen. Jeg mener dette er en god start for å styrke den regionale nordområdepolitikken.

Etableringen av et sekretariat for Regionalt nordområdeforum må også ses i en større sammenheng. I Kirkenes på andre siden av Varangerfjorden ligger Barentssekretariatet, som i all hovedsak er finansiert av staten. Barentssekretariatet har fylkeskommunalt eierskap, og er et viktig instrument for oppfølging av regjeringens nordområdepolitikk. Det er 11 ansatte ved kontoret i Kirkenes som har en årlig driftsramme på nesten 50 millioner kroner. I tillegg har Innovasjon Norge besluttet å tildele kontrakt på forvaltning av nytt investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa til Kirkenes Forvaltning AS i Kirkenes.

De brede tiltakene for Nord-Norge, som lavere arbeidsgiveravgift, ligger også fast. Vi har gjennom et godt samarbeid fått opp en satsing på kompetanse og leverandørutvikling for næringslivet. Det er jo tross alt private arbeidsplasser og verdiskaping vi ønsker. Regjeringen vil fortsette å føre en offensiv nordområdepolitikk i Nord-Norge. Den skal være dialogbasert, men må bygge på kunnskap om reelle behov. Vi ser frem til å legge frem en ny stortingsmelding om nordområdepolitikken innen neste høst. Vi er godt i gang med meldingen, og jeg vil blant annet bruke Regionalt nordområdeforum til diskutere tiltak, og til å forankre arbeidet.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse