Annonse

Misforstått toleranse

Mange i Norge har misforstått hva toleranse innebærer, mener Eliana Lakis.

Som i alle vestlige land må man også i Norge respektere andres kultur og skikker. Også i muslimske land er håndhilsing et signal på anerkjennelse, fred, vennlighet, toleranse, tillit, og selvrespekt. Å håndhilse er å vise gjensidig respekt. Å håndhilse viser hvem du er. En trygg person med et solid håndtrykk forteller også mye om selvtillit og selvrespekt.

Det å ikke håndhilse beror på uvitenhet hos de som ikke praktiserer håndhilsing. Med andre ord så handler dette om mangel på en elementær sosial forståelse og uvitenhet om det norske hverdagslivet.

Det er en misforståelse av hva toleranse innebærer, å akseptere diskriminerende adferd fra både innvandrere og etniske norske.

Diskriminering og fordommer har vært et tema i mange samfunnsdebatter.

Innvandrere fordømmes for hvordan de kler seg, hva de spiser og hvordan de oppfører seg i det offentlige rom. Mange blir diskriminert på arbeidsplassen sin og mange blir også utnyttet, mister jobben og blir ekskludert fra arbeidsmarkedet.

Det å ikke håndhilse er ødeleggende på mange måter for dem som virkelig prøver å bli integrert i samfunnet, og for dem som har et moderat livssyn. Om man har disse skikkene må man også praktisere dem i sitt eget hjem. Dette er en privatsak. De som har slike holdninger bør søke jobber og yrker hvor de unngår nær kontakt med andre mennesker.

Å bruke dette i det offentlige rom er ødeleggende både for en selv og for andre som strever for å skaffe seg et godt liv. Det er nok fordommer og diskriminering i samfunnet, og denne saken gjør ikke ting bedre.

Når man nekter å håndhilse er det et signal på fiendtlighet, uenighet, mangel på respekt og undertrykkelse. Å ikke håndhilse er diskriminerende overfor den som står ovenfor deg. Det vil bli følt som et nederlag og øker mistilliten.

For å bekjempe diskriminering må vi først jobbe med oss selv.

Barneoppdragelse, som forebygging, er svært viktig, og en nødvendig begynnelse. Gutter og jenter må behandles likeverdig uansett på hva det gjelder. Kvinnene må også ta et oppgjør: Oppgjør for sin egen verdighet og likestilling. Først må det bli slutt med barnehijab. Deretter må jentene oppfordres og stimuleres til å være likeverdige, og må behandles akkurat på lik linje som guttene. Guttene må læres nye skikker angående kvinnesyn. Det er mange muslimske kvinner som er uenige i det jeg nevner her.

Det er ikke hijab som gir trygghet, og undertrykking gir verken ro eller lykke.

Det å ikke håndhilse gjør det vanskeligere for en person på arbeidsmarkedet. Det bidrar til vanskeligere integrering og gir deg heller ikke styrke.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse