Annonse
Jeg mener Bjørklund tegner et unyansert og delvis feilaktig bilde av både havbruksnæringen og Mowi. Det bildet tror jeg hverken våre ansatte, leverandører eller naboer kjenner seg igjen i, skriver John-Willy Kvarsvik. (Foto: Mowi / Kristianne Beldo)

Mistenkeliggjøring og faktafeil

Vi har forståelse for og respekterer at det er ulike syn på i hvilken grad Mowi og oppdrettsnæringen generelt skal kunne få utøve sin næringsvirksomhet. For at debatten skal være konstruktiv og kunne bidra til gode løsninger, er det en forutsetning at argumentene som brukes, og påstandene som fremsettes, er riktige.

I et innlegg preget av mistenkeliggjøring og flere faktafeil, skyter Ivar Bjørklund i alle retninger mot Mowi. Å hevde at en tidligere strid om lokalitetsetablering i Kvænangen er årsaken til at Mowi har skiftet navn, og å sammenligne fiskesykdommen ILA med Covid-19 viruset, bidrar ikke til å løfte saklighetsnivået i debatten.

Bjørklund påstår i sitt innlegg at «laksen behandles også med Deltamethrin». Om Bjørklund hadde fremsatt påstanden på et av folkemøtene vi har avholdt det siste året, så kunne vi avkreftet dette. Dette stoffet er forbudt å anvende i området, og Mowi benytter selvsagt ikke stoffet.

Jeg synes også det er overraskende at Bjørklund mener at Mowi ikke skal ha samme rett som alle andre aktører i Norge – nemlig å med loven i hånd kunne søke om en dispensasjon fra gjeldende planverk. Lovverket sørger for at alle får komme til ordet og innspill og klager skal hensyntas i prosessen.

I tiden fra vi bestemte oss for å søke om dispensasjon har vi holdt en åpen dialog med beslutningstakere og publikum i Kvænangen. Flere av innspillene til plassering av lokaliteter har blitt hensyntatt i denne prosessen, deriblant skrinlegging av foreslått plassering av lokaliteter i Jøkelfjord.  Det er lite i denne prosessen som preges av det hemmeligholdet Bjørklund beskriver.

Dersom norsk næringsliv ikke skulle benyttet seg av retten til å ta aktive og forsvarlige grep for å sikre arbeidsplasser og aktivitet, så tror jeg dessverre lokalsamfunn langs hele kysten hadde tapt mye.

Bjørklund avslutter med å tegne et bilde av at Kvænangen vinner lite på vår tilstedeværelse. Han viser til at Mowi betaler eiendomsskatt på 24.150 kroner. De siste tre årene har Mowi betalt rundt 1,5 mill. kroner i eiendomsskatt til Kvænangen kommune. Bjørklund utelater også å nevne at Kvænangen i 2018 fikk 19,8 mill. kroner gjennom Havbruksfondet som følge av vår aktivitet i kommunen. Han sier heller ikke noe om at Mowi er kommunens største arbeidsgiver som genererer både innbyggere og en betydelig skatteinngang til kommunen.

Bjørklund kunne også nevnt lokale bedrifter som Materialhandelen, Tone Kristin Lindbom, Mekonomen Badderen, Mawa Plast, Nord-Troms Maskin og Anlegg, YX Bufjord, Ravaldsnes Gård, Kafe E6, Sørstraumen Handel, Joker Burfjord, Coop Burfjord, Kvænangen Produkter, Ole Marin Holst, Aquamek AS, Moonlight, Gruva Pub og ØB Maskin som alle er leverandører til Mowi i Kvænangen.

Jeg mener Bjørklund tegner et unyansert og delvis feilaktig bilde av både havbruksnæringen og Mowi. Det bildet tror jeg hverken våre ansatte, leverandører eller naboer kjenner seg igjen i.

Ivar Bjørklund er velkommen på besøk til en av Mowi sine lokaliteter neste gang han er i Kvænangen. Da kan han få oppdatert informasjon om driften vår og anledning til en saklig meningsutveksling basert på etterprøvbare fakta.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse