Annonse
Jeg vil be Langeland sjekke om det fins grunnlag for å hevde at dette bispedømmerådet, gjennom sine 2,5 års virke, har drevet med yrkesforbud på grunnlag av teologisk ståsted. En «gransking» vil vise at rådet har tilsatt prester med alle teologiske ståsteder, skriver bispedømmerådleder Kai Krogh (bildet).

Misvisende om Nord-Hålogaland bispedømmeråd

Som leder av Nord-Hålogaland bispedømmeråd vil jeg derfor på det tydeligste avvise at rådet har drevet teologisk yrkesforbud.

Sverre Langeland, leder for brødrefellesskapet Johanneskretsen, fremsetter i Nordlys 25. juni en påstand med tittelen «Ideologisk overkjøring fra bispedømmerådet». Langeland tar sågar ordet yrkesforbud i bruk.

Jeg hevder dette er misvisende.

Langeland setter opp premisser for sin påstand som om han tilsynelatende er på innsiden av en tilsettingssak, og derved kan uttale seg om det skjønn som bispedømmerådet gjør. Som Langeland vet har jeg tidligere i avisa Dagen redegjort for de viktigste spillereglene ved utlysning og tilsetting. Disse reglene er Langeland selvsagt svært godt kjent med.

Hovedregelen er at en person som søker, ikke har krav på å få en stilling, selv om søker har formelle kvalifikasjoner. Altså, å sende en søknad er ikke det samme som å få stillingen. Det er arbeidsgiver som er tilsettingsmyndighet, og det er arbeidsgiver som foretar en helhetsvurdering av en søker i forhold til en stilling. I Nord-Hålogaland bispedømme er det bispedømmerådet som er tilsettingsmyndighet for prester.

Videre, det skjønn som en tilsettingsmyndighet utøver, er konfidensielt, og publiseres ikke for offentligheten. Det kan ikke overprøves, ikke av utenforstående grupper, ikke engang av domstolene.

Jeg vil be Langeland sjekke om det fins grunnlag for å hevde at dette bispedømmerådet, gjennom sine 2,5 års virke, har drevet med yrkesforbud på grunnlag av teologisk ståsted. En «gransking» vil vise at rådet har tilsatt prester med alle teologiske ståsteder.

Som leder av Nord-Hålogaland bispedømmeråd vil jeg derfor på det tydeligste avvise at rådet har drevet teologisk yrkesforbud. Som nevnt ovenfor, rådet foretar alle tilsettinger ut fra en helhetsvurdering.

Til slutt vil jeg be om respekt for det grundige og samvittighetsfulle arbeidet som landets bispedømmeråd gjør. Å mistenkeliggjøre dette arbeidet, er ingen ærefull handling.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse