Annonse
Nord-Norge er mye. Derfor har Lisa Friborg bestemt seg for at det er riktig å opprette et PCI-senter i Bodø. Foto: Nordlys/Yngve Olsen Sæbbe.

Mitt hjerte blør

Saken om PCI-senter engasjerer. Jeg har gjort opp min mening ut fra hva Nord-Norge er, skriver artikkelforfatteren.

Tenk hvilken vending PCI-debatten kunne fått dersom Finnmark og Troms støttet Nordland.

Nord-Norge er landsdelen med 9,3 % av befolkningen fordelt på vel 40% av Norges areal. Vi bor i den vakre landsdelen med mangfold av mennesker, tjenester, industrier og med natur så vakker at selv vi nordlendinger blir berørt. Med fjell, fjorder og vidder gir det spredt bosetting og lange avstander.

Nord-Norge er Finnmark, Nordland og Troms. Et skattekammer for kultur, næring, reiseliv og samfunn. Ikke minst er Nord-Norge menneskene som bor og arbeider her. Det er menneskene som opplever god helse, mindre god helse og dårlig helse. De som bor flere timer fra sykehus og de som bor minutter unna. De som dør av hjerteinfarkt og de som overlever fordi de får rett behandling, til rett tid, på rett sted.

Nord-Norge er Helse Nord med våre fire helseforetak og flere sykehus som skal gi likeverdig spesialisthelsetjenester til de vel 480 000 menneskene fordelt på 87 kommuner, 35881 km kystlinje, 107 575 øyer, byer og tettsteder.

Nord-Norge er midnattssol, nordlys, snø, regn og vind. Det er fly som ikke kan lande på grunn av uvær. Slik som flyet akuttlegen tok da han skulle holde appell i Lofoten om akuttberedskap. I 2015 var værutfordringer en av argumentene for å beholde akuttberedskapen ved Gravdal sykehus. Samme lege kjemper nå for et PCI-senter i regionen. Motstridende?

Nord-Norge er engasjerte fagpersoner. PCI-debatten viser dette. Pressekonferansen ved UNN forrige uke ble av Nordlys karakterisert som en flau forestilling. Faglige argumenter ble presentert og Helse Nord direktørens innstilling om opprettelse av PCI-senter i Bodø ble kraftig kritisert. Engasjement og faglige vurderinger er viktig, men noen ganger kan måten det fremstilles virke mot sin hensikt.

Nord-Norge er politikere som arbeider sammen og mot hverandre. Enighet om en region ble det ikke, men fra regjeringens side er det foreslått sammenslåing av fylkene. Finnmark og Troms fant sammen i saken om opprettelse av PCI-senter i Bodø. Raushet for de politiske meningene i Nordland ble ikke utvist. Tenk hvilken vending PCI-debatten kunne fått dersom Finnmark og Troms støttet Nordland. 

Nord-Norge er journalister som skaper debatter i den retningen de ønsker. Retning som gir lesere og engasjement. Styrelederen for helse Nord ble av Nordlys oppfordret til å ta ansvar for helheten. Nordlys anser at helheten er å kun ha PCI-senter ved UNN. Er det helhet for menneskene i regionen når lange avstander skaper målbare forskjeller i behandlingen som gis?

Nord-Norge er de menneskene som skal ta ansvar for helheten. Helse Nords helhet styres blant annet av oppdragsdokument og lovverk hvor formålene er likeverdige tjenestetilbud, best mulig utnyttelse av ressurser og tjenestetilbud som er tilgjengelig for pasienter. De har ansvar for en regional balanse i tjenestetilbudet.

Nord-Norge må etterstrebe fellesskap og raushet. Derfor blør mitt hjerte når, nok en gang, en debatt ender opp med Bodø og Tromsø som to motpoler. PCI-senter i Bodø handler om mye mer enn det. Dessverre har fagfolk, politikere og journalister fått det til å bli en kamp mellom byene, fylkene og menneskene som bor her. Menneskene i Nord-Norge fortjener bedre.

Med bakgrunn i hva Nord-Norge er sier jeg ja til PCI-senter i Bodø og Tromsø, det vil redde verdifulle menneskeliv.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse