Annonse
Næringsutvikling i nord er vanskelig med viktige deler av infrastrukturen i elendig forfatning.

Mitt lille land

Den saken eg er mest forundret over er pelsdyrsaken i Norge.

I disse dager så blir folket i Norge bedt om å si sin mening om kommunesammenslåingen.  Denne reformen burde  Nord Norge vært foruten da store avstander og svak befolkningsgrunnlag tilsir at det ikke vil bli en positiv utvikling. Se bare til våre naboland ka som har skjedd der, avfolkning og svak samfundsutvikling er resultatetet da det ikke satses på distriktene. Kommunereformen vil bli avfolkning i nord-Norge og en sentralisering.

Så til saken der rett til likekjønnede som nå skal kunne få en kirkelig vielse, dette er vel ikke folkets mening og i mot den kirkes lære som skal gjennomføre dette.

Den saken eg er mest forundret over er pelsdyrsaken i Norge.  Nå skal saken opp til stortingsbehandling der det enten blir avvikling etter en del år eller fortsatt fremtidsrettet næring.  I Finnland produseres det ca.80% av rev og i Danmark mellom 80 og 90% av mink på verdensmarkedet, men lille Norge med 8-9% av rev/mink skal vel nedlegges selv om vi har verdens strengeste dyrevelferdslov og kontroller.

Når det gjelder næringsutvikling i nord så er det vanskelig da infrastruktur som fylkesveier forfalles og er i dårlig forfatning. Vi har store muligheter når det gjelder reiseliv/naturopplevelser, men grunnet svak egenkapital tilgang så blir det ikke etablert gode anlegg som kan skape arbeidsplasser, her burde spesielt Nord-Troms fått opprettet et risikofond som kunne styrke denne muligheten.

Det er stille omkring Ishavsbanen som kunne blitt den aller største mulighet for ny næringslivssatsing i nord-Troms. Denne banen ville også gi en enorm styrking av miljø da stor del av dagens forurensende storbiltransport kunne gå med banen.

Noen tanker fra en som undres over det som skjer eller ikke skjer.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse