Annonse
Slik kan det nye PET-senteret ved UNN i Tromsø bli seende ut. Realiseringen hadde vært helt umulig uten bidragene fra Trond Mohn, skriver artikkelforfatterne.

Moderne medisinsk diagnostikk i nord – takket være Trond Mohn

Trond Mohns giverglede har skapt stor entusiasme i fagmiljøene ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Fredag 1. april legger Trond Mohn ned grunnsteinen til PET-senteret i Tromsø.

Positron emisjons tomografi (PET) er en moderne bildediagnostisk teknikk for påvisning av aktivitet i ulike vev knyttet til hjertesykdom, kreftsykdom eller nevrologisk sykdom. Ved PET tilføres pasienten en radioaktivt stoff (radiofarmaka) som bindes til vevet som skal fremstilles, og som kan påvises ved PET.  Teknikken krever tilgjengelighet av radiofarmaka og instrumentet som skal påvise kreftcellene (PET-skanner). Fra 2010 har det vært PET-tilbud ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN).  Fram til 2012 ble tilbudet ivaretatt ved at en trailer med PET-skanner gikk i rute mellom sykehus i Estland, Finland og Sverige og med besøk i Tromsø ukentlig. I 2012 fikk UNN en PET-skanner i gave fra Trond Mohn. Fredag 1. april legger Trond Mohn ned grunnsteinen til PET-senteret i Tromsø.

Produksjonen av radiofarmaka finner nå sted i Oslo. Radiofarmaka har kort virketid og blir fraktet med privatfly til Tromsø. Leveringstiden begrenser utvalget av radiofarmaka som kan brukes ved UNN, og dermed også hvilke pasientgrupper som kan benytte tilbudet i nord. Dagens ordning har en begrensing på om lag 500 PET-skanninger per år. Kunnskapssenteret har beregnet behovet i 2020 til å være om lag 3000 pasientundersøkelser per år. PET-senteret vil ha et areal på 4200 kvadratmeter og en kostnadsramme på 536 millioner kroner. Driften av det nye PET-senteret er anslått å koste 68 millioner kroner årlig. Til sammenligning viser beregninger at det ville kostet opp mot 96 millioner kroner årlig dersom man måtte videreføre dagens ordning hvor de fleste pasienter i nord måtte få sine undersøkelser i sør. Bygget skal være klar til drift høsten 2017. PET-senteret skal i tillegg til PET skanner inneholde lokaler for produksjon av radiofarmaka. Sykehusapotek Nord vil ha ansvaret for produksjon av radiofarmaka til PET-undersøkelser.  Dette betyr at UNN kan nyttegjøre seg hele spekteret av radiofarmaka som er spesielt tilpasset for å avbilde ulike kreftformer og for diagnostikk innen hjertesykdom og nevrologiske tilstander.

Forskning og utvikling av nye radiofarmaka vil være svært viktig i senteret, for å sikre tilgjengeligheten av nye preparater til pasienter. Derfor vil senteret også inneholde et forskningslaboratorium. I andre etasje av PET-senteret legges det til rette for at forskningsmiljøer skal kunne gjøre PET-undersøkelser på smådyr. Disse forskningsarealene er knyttet direkte til dyreavdelingen ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet (UiT). Den nære koplingen mellom UiT og PET-senteret gjør senteret unikt for forskningsformål. Et spleiselag mellom UNN, Helse Nord og UiT gjorde det mulig å kjøpe smådyrs-PET som er det eneste i sitt slag i Norge. UiT har definert smådyrs-PET som en kjernefasilitet som skal være tilgjengelig for alle brukere som har interesse av å få utført PET-undersøkelser på smådyr.

I Danmark brukes nå mer enn 60 ulike radiofarmaka.. Norge ligger betydelig etter og har per i dag produksjon av 6 ulike radiofarmaka. For å kunne møte behovet for fremtidens diagnostikk og behandling innen PET, er det nødvendig med fagpersoner som sikrer den kunnskapsoppbygging som er nødvendig for å håndtere den raskt voksende utviklingen både innen utstyrsteknologi og radiofarmaka. Helse Nord har etablert et kompetansesenter for diagnostisk fysikk som UNN har ansvaret for. Dette miljøet vil integreres i PET-senteret og ivareta både kvalitet og kunnskapsutvikling. Personell med god kjennskap til radiokjemi er nødvendig for å støtte utviklingen av nye radiofarmaka. Samspillet mellom ulike profesjoner som radiografer, bioingeniører, nukleærmedisinere, radiologer, fysikere, farmasøyter, radiokjemikere og forskere er nøkkelen til suksess for å optimalisere potensialet som ligger i PET-senteret. De menneskelige ressursene er minst like viktig som bygg og utstyr og ressursene finnes i aksen UNN/UiT

Trond Mohn bidrar nok en gang til at befolkningen i nord får det ypperste tilbudet innen PET-teknologi. I februar 2015 uttrykte Trond Mohn ønsker om å bidra til at senteret innredes med best mulig utstyr slik at det fremstår som et av verdens mest moderne.  I sin presseuttalelse sier Mohn: ”Motivasjonen min for å gi penger til dette er å bidra til at pasienter her i nord skal få et like godt medisinsk tilbud som pasienter i resten av landet. Samtidig vil det bidra til økt inspirasjon og opplæring av kompetansen blant de ansatte.” Trond Mohns giverglede har allerede bidratt til entusiasme i UNNs fagmiljø ved at det er etablert et årlig internasjonalt kurs i PET. Når PET-senteret står ferdig sommeren 2017, vil dette være et fremtidsrettet helsebygg som ivaretar mulighet for forskning, nyutvikling og produksjon av målrettet radiofarmaka. Befolkningen i Nord-Norge vil da ha et minst like godt PET-tilbud som befolkningen i resten av landet – mye takket være Trond Mohn.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse