Annonse
Du har behandlet vårt lands nordligste, minst folkerike og mest fargerike fylke på den skammeligste måte, skriver Øystein Nilsen i Nessby til statsråd Monica Mæland. Foto: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Monica Mæland, du har tapt, for evig og alltid!

Med måten du har behandlet finnmarkingene  på, vil du gå over i historiebøkene som den maktarrogante, uforstandige, uopplyste, dampveisvalsen av en statsråd,  tvangsstatråden  Monica Mæland fra partiet Høyre. Du har behandlet vårt lands nordligste, minst folkerike og mest fargerike fylke på den skammeligste måte. 

I rekken av utallige forsøk på å få deg og statsministeren til å forstå oss litt bedre, trekker jeg frem to historiske hendelser, en fra Nordland og en fra Finnmark:

Trollfjordslaget var en hendelse 6. mars 1890, der robåtfiskerne gikk til aksjon mot dampbåtene som forsøkte å stenge dem ute fra fisket i deler av Trollfjorden i Vesterålen, Nordland. Konfliktene hadde pågått i mange år mellom større, dampdrevne notbåter og det tradisjonelle fiskeriet fra mindre åpne båter.

Rederen og handelsmannen Ole J. Kaarbø hadde organisert fiske med not fra dampbåter, og stengte dermed ute fiskere med konvensjonelle redskaper fra den innerste delen av fjorden, der det var svært mye torsk. De forlangte så betaling fra fiskerne for at de skulle slippe dem inn.

Dette ville ikke fiskerne akseptere, og det kom etterhvert til håndgemeng mellom småbåtfiskerne og dampbåtmannskapene. Blant annet ble fiskerne spylt med varmt vann fra dampkjelene ombord i notbåtene.

Slaget i Trollfjorden ble i ettertid viden kjent og engasjerte store deler av kystbefolkningen. Også Stortinget tok etter hvert affære og fremskyndet arbeidet med en ny Lofotlov. I mars 1891 vedtok Stortinget endringer i Lofotloven som bl.a. forbød bruk av not under lofotfisket.

(Johan Bojer skildret slaget i romanen Den siste viking).

Mehamn-opprøret: Kapitalsterke grupper sørfra bygde på 1870-80-tallet opp flere hvalfangststasjoner langs finnmarkskysten. Fangsten var så stor at hvalbestanden ble kraftig redusert. Fiskerne mente at hvalen presset fisken inn til kysten og dermed la grunnlaget for kystfisket utenfor Finnmark.

Rundt århundreskiftet var det flere uår i fiskeriene utenfor Finnmark. Hvalstriden mellom fiskere på den ene siden og norske hvalfangere og marinbiologer på den andre siden, om hvorvidt hvalfangst var skadelig for sesongfisket langs kysten av Norge, blusset derfor opp.

Det ble tatt flere initiativ for å få Stortinget til å frede hvalen, men dette førte ikke fram. Aksjonen ble utløst etter at Stortinget i 1903 utsatte behandlingen av hvalfredningen nok en gang.

Den 2. juni 1903 ble stasjonen i Mehamn grundig ødelagt. Omkring 700 til 1500 menn (hovedsakelig fiskere) deltok i opprøret. Flere andre stasjoner var også truet av ødelegging. Militære styrker ble sendt ut for å gjenopprette lov og orden. Hvalfredning ble vedtatt året etter.

Jeg har trukket frem disse to historiske hendelser her nordfra som påminnelser til myndighetene om at folk i Finnmark og Nord Norge tidligere også har reagert kraftig  mot urettferdig behandling. (Regner med at disse to dramatiske hendelsene er ukjente for både Monica Mæland og Erna Solberg.) I de to nevnte sakene tok Stortinget til fornuft, hørte på fiskerne og endret loven slik lokalbefolkningen ønsket det.  Er dere i stand til det?

Til TV2 sa Monica Mæland følgende den 22.juni: “Jeg forstår ikke at Finnmark melder seg ut av muligheten til å påvirke fremtiden. Stortinget har gjort to vedtak om dette og vi vet godt om motstanden i Finnmark. Men vi har tegnet et nytt regionkart.”

Disse uttalelsene viser at vi som har aksjonert - ikke bare fra Finnmark, men også fra hele landet - har en helt annen forståelse av saken enn Mæland. Og nettopp det at motstanden øker overalt i Norge og i mange samfunnslag,  gjør at færre og færre forstår hvorfor dere durer frem og valser ned folket som dere er valgt til å tjene.

Jeg trekker frem to eksempler for å vise omfanget av den brede motstanden.

  • 1. Fremtredende høyrefolk begynner å ta til motmæele, slik som tidligere ordfører i Harstad, Helge Eriksen (intervju i Harstad Tidende). Han  ber regjeringa ta til fornuft og slutte med sammenslåingsprosessen.
  •  2. Jusprofessor Eivind Smith (kronikk i NRK). Han er en av Norges fremste i forvaltningsrett og trekker fram at Stortinget og regjeringen i tvangssaken Finnmark har brutt flere lover. Han understreker at i et land som Norge skal all politikk  utøves innenfor juridiske rammer.

Har Mæland forstått at hun i sin tvangsiver har brutt norsk lov og det flere ganger? Det har hun ikke forstått.

Med henvisning til innledinga og avslutninga,  innbakt i to historiske hendelser som Mæland og Solberg har godt av vite om, ærklærer jeg at du Monica Mæland har tapt denne kampen, uansett utfall. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse