Annonse
Mediehuset Nordlys mener tydeligvis at departementet og statsråd Monica Mæland har ubegrensede og udiskutable fullmakter, skriver artikkelforfatteren.

Monica Mælands megafon

Avisen Nordlys er rystet langt inne i sin maktlojale sjel, skriver Jens Ingvald Olsen.

Troms fylkesting hadde møte sist uke. Der fremma Rødt forslag til uttalelse. Hovedpoenget i forslaget, «Vegen fremover i regionreformen», var at dersom Finnmark fylkesting ikke oppnevner medlemmer til fellesnemd, anmodes Regjeringa om fremme sak til Stortinget om at vedtaket om sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommuner ikke lot seg gjennomføre, og at Stortinget bes behandle saka på nytt.  Rødt, Mdg, SV og Sp stemte for uttalelsen. To ganger har Finnmark fylkesting med solide flertall gått mot fylkessammenslåing, og 14.mai ble det avholdt folkeavstemning i Finnmark der 87% av de 58% som stemte sa Nei til sammenslåing av fylkeskommunene. Valgdeltakelsen var høyere enn ved ordinære fylkestingsvalg.

Mediehuset Nordlys går lørdag til frontalangrep på undertegnede, for andre gang på kort tid. Heller ikke denne gang ved en av de mange kommentatorene som har et navn, men på den mest autoritative, men anonyme lederplassen. Nordlys er rystet innerst inne i sin maktloyale sjel. Hva er det som har bragt mediehuset Nordlys til den harmdirrende lederartikkelen «Jens Ingvald Olsens forunderlige verden»? 

Jo, jeg har karakterisert innkallinga fra kommunalminister Monica Mæland vi mottok 8.juni til møtet i fellesnemda i Alta 22.juni for trusselbrev. For faktum er at hun truer Finnmark fylkesting med både lovlighetskontroll og ny forskrift til Inndelingsloven hvis de ikke oppnevner sine representanter til fellesnemda i fylkestingsmøtet 20.-21.juni.  I følge Mæland skal Finnmark da få langt færre medlemmer i fellesnemda. 

Lederskribenten hevder at ordninga er slik at departementet kan oppnevne representanter til fellesnemda hvis fylkestinget ikke gjør det. Hvor i loven eller någjeldende forskrift står dette? Ingensteds. Det er fri fantasi fra lederskribenten. 

Fellesnemda er et forberedende organ når kommuner og fylkeskommuner skal slås sammen. Fellesnemda skal i følge Inndelingsloven oppnevnes av det folkevalgte organet, og skal bestå av representanter fra det samme organet. I dette tilfellet fylkestingsrepresentanter i Troms og Finnmark. Departementet kan fastsette antall representanter hvis fylkestingene ikke avtaler dette. Mælands departement har sjøl fastsatt at det skal være 19 fra Troms fylkesting og 17 fra Finnmark fylkesting. De 19 fra Troms ble valgt i mars måned i år.  

Mediehuset Nordlys mener tydeligvis at departementet og statsråd Monica Mæland har ubegrensede og udiskutable fullmakter. Vi skal bare bøye hodet i underdanighet, mener «organet for småkårsfolket i nord.» 

Fredag informerte fylkesrådsleder i Troms, Willy Ørnebakk(ap) fylkestinget om at de hadde mottatt ytterligere fortolkning fra departementet angående møteavviklinga 22.juni. Statsråd Monica Mæland gir de 19 fra Troms rett til alene å utgjøre «fellesnemd» dersom Finnmark fylkesting ikke oppnevner medlemmer. De 19 utgjør over halvparten av 36, og er i følge departementet vedtaksgyldig forsamling. Det betyr at dersom to av Troms fylkestings medlemmer i fellesnemda ikke møter, eller forlater møtet er det ikke lenger et vedtaksgyldig organ. Som representant fra Rødt har jeg allerede varslet at jeg vil møte fram, men vil forlate møtet dersom det ikke møter representanter fra Finnmark fylkesting. Det er ikke usannsynlig at flere vil gjøre det samme.

Så da får vi bare vente på neste harmdirrende lederartikkel. 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse