Annonse
Jernbanesaken viser, klarere enn mye annet, at der ER en forskjell på kvinners og menns politiske reaksjoner. Kanskje beror det på at instinktet for å ta vare på andre mennesker – ofte på egen bekostning – er sterkere hos kvinner enn hos menn? skriver Eivind Sivertsen. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Mor Norge-banen

Når alt kommer til alt – på grunn av råstofftransporten, kan nødvendigheten av stambanen faktisk bli størst i sør.  Derfor – og på grunn av kvinnenes klarsyn – kaller vi den Mor Norge-banen.

Selvfølgelig må politiske organisasjoner være samstemte og samkjørte.  Men når politiske representanter for et område ikke fronter livsviktige prosjekter i egne regioner, til fordel for tilnærmede luksusprosjekter i partiledernes basisområder, har samkjøringen gått for langt.

Vi har sett det – gang etter gang – at særlig kvinnene går inn for jernbane i nord.  Ikke fordi mennene er dummere.  De ser også behovet, sammenhengene og verdien - men ser samtidig at dette gir intet avansement i hierarkiet.  Så jobber de heller imot landsdelens interesser.  Men denne kontrajobbingen må se fornuftig ut. De vet at å tone flagg gir velgertap i nord, hvor jernbane er ønsket.  Det betyr at fordelene mest mulig må tones ned, og motforestillinger blåses opp, noe som har utviklet seg til den rene kunstformen. 

Når man sammenligner kvinners og menns måter å reagere på, må det nødvendigvis generaliseres.  Heldigvis er vi alle ulike.  Selvstendige tenkere finns blant begge kjønn. Jernbanesaken viser likevel, klarere enn mye annet, at der ER en forskjell på kvinners og menns politiske reaksjoner.  Kanskje beror dette på at instinktet for å ta vare på andre mennesker – ofte på egen bekostning – er sterkere hos kvinner enn hos menn?  (Joda, jeg er klar over Thatcher , og et par stykker i nærmere kretsløp, men likevel - - -).  Mennene er tilsynelatende mer tilbøyelig til å velge politikk for å ivareta personlige interesser, mens kvinnene oftere velger det som er politikkens oppgave, å ta vare på samfunnet.  Dette kan føre til at menn oftere legger seg flate for ledelsen, selv om det går imot interessen til egne velgere.  Uenighet med ledelsen er nemlig ødeleggende for personlige ambisjoner.  Og kanskje er rettferdighetssansen sterkere hos kvinnene, hva vet jeg?

I denne saken, som de fleste andre, teller kjøttvekta.  Endel rikspolitikere tror at en Nord-Norge-bane (NNB) gir velgermotstand i sør, men det finnes ingen grunn til å tro at 'søringer' er dummere enn andre.  Tro heller at velgerne i sør – korrekt informerte – ville ment det samme som oss her nord:  NNB blir en vinner for hele Norge, og for verdens klima.

Sør-Norge og utlandet er faktisk overrepresentert i arbeidet for NNB.  De har erfart hva jernbanen betyr! 

Vi går nå inn i en tid med større omveltninger og endringer enn menneskeheten noen gang har sett. Å krangle om årsak og virkning, er som å krangle om hvem som kom først, høna eller egget. Vi må bare forholde oss til resultatet.

Det som må takles, er enorme omkastninger pga klimaendringer, med krig og folkevandring som følger av dette.  Dessuten store tekniske og teknologiske innovasjoner og endringer, som igjen følger av at vi forsøker å bøte på skadene.  Disse problemene er ikke noe som kanskje kommer.  Vi har allerede problemene her.  Men vi ser fortsatt at antatt fornuftige mennesker blir rabiate når klimaet bringes på banen.  Selvsagt skal alt fortsette som før!

Norge - et beskjedent land i folketall - kan lite annet gjøre enn å sikre at landet er best mulig skikket til å overleve, og å bidra til klimaforbedring.  Her er stambanen, ikke bare gjennom Nord-Norge - men gjennom hele landet - det viktigste.  Og – når alt kommer til alt – på grunn av råstofftransporten, kan nødvendigheten av stambanen faktisk bli størst i sør.  Derfor – og på grunn av kvinnenes klarsyn – kaller vi den Mor Norge-banen.

Innspillskonferansen for utredning av NNB i Narvik siste høst, løftet håpet om ei bedre framtid.  Gratangen-ordførerens dokumentasjon av banens berettigelse, og hennes opplysning om at fylkets ordførere som helhet støttet opp om banen, var svært viktig.  Men der var også mange andre lyspunkter.  Ikke minst så vi at narvikmotstanden mot NNB bare beror på frykt for at NNB kan gå ut over oppgradering av Ofotbanen.  Men dette er separate prosjekter, som  må ses hver for seg.  Og i behandlingen av Ofotbanen, ser vi at jernbane i nord er hår i suppa, uansett overskudd.  Hva i all verden er årsaken?  Refererer her til A-magasinet av 16. mars 2018: «Ifølge jernbanens egne anslag gir HVER KRONE brukt på dobbeltspor  på Ofotbanen RUNDT 2000 KRONER i samfunnsøkonomisk nytte».

Leder i Nordland SV, Christian Torset, opplyste i Nordlys 12. okt 2018 at fylkestinget i Nordland – minus Frp – erklærte full støtte til Nord-Norgebanen. Når ser vi en tilsvarende erklæring fra Troms?

At Nordøstpassasjen (NSR) nå etter hvert kan åpnes for 'vanlig' skipsfart, har ennå ikke helt gått opp for mor Norges sønner og døtre.  Det første konteinerskip fra danske Mærsk har passert mellom Stillehavet og Atlanterhavet.  Innsparingen av reiseavstand, tid og fuelolje mellom verdenshavene, blir svær!  Viktigheten av en norsk stambane til Kirkenes i framtida - økonomisk og klimamessig - burde gitt krigstyper i media.  Har noen løftet et øyenbryn?

Nå, i januar, har vi sett lastevogn-kaoset på og utafor våre veier i dårlig vær.  Og ulykkene. Dette er hva franskmennene kaller hors d'oeuvre – forretten.  Når klimaendringene og økning i transporten – uten jernbane - har fått virket noen år til, har vi hovedretten servert.  Er det mange som tror den blir spiselig?

Svenskene – uten oljefond – har startet bygging av nye baner i nord,  Norrbotniabanan, mens noen politikere hos oss fortsatt synes å jobbe frenetisk i kulissene for å forhindre slikt i Norge. La oss stemme ned moldvarpene. Flere og flere vet hvem de er.  Jobb heller for klimaet, økonomien, trafikksikkerheten og bosettingen i nord gjennom Mor Norge-banen!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse