Annonse
BERØMME: Vi vil berømme både ordfører Kristin Røymo og Høyres Erlend Svarstad Bøe for å ha lagt kjepphestene til side og i stedet opptre konstruktivt for å få det viktigste samferdselsprosjektet i Tromsø på plass og i gan, skriver Nordlys på lederplass. Foto: Astrid Øvre Helland

Mot løsning for E8?

Det synes altså å være flere skjær i sjøen før kommunestyret har grunnlag for å gjøre et godt fundert vedtak. I tillegg kommer den manglende avklaringen om finansieringen, samt det politiske spillet som kan fortsette å pågå.

Løsner det for realiseringen av ny E8 gjennom Ramfjord nå? Som kjent har planleggingen av denne veien nå pågått i så mange år at prosjektet er halvveis til pensjonsalderen. Uten at et eneste spadestikk har blitt satt i jorda. E8 har vært en verkebyll og omkampenes politiske teater, en kasteball for egenrådige politikere som først og fremst har hatt som agenda å påføre motstanderne nederlag, fremfor å få veien bygd.

Denne politiske kynismen viser nå tydelige tegn til å ligge på sotteseng. Klare signaler fra både opposisjonen og fra styringspartiene i rådhuset er i ferd med å bli enstemmige: Velg den traseen som raskest får prosjektet i gang og realisert. Både Arbeiderpartiets ledelse og Høyres gruppeleder har understreket at nye omkamper om trasévalget ikke er aktuelt. Det viktigste nå er å få satt i gang. Vi vil berømme både ordfører Kristin Røymo og Høyres Erlend Svarstad Bøe for å ha lagt kjepphestene til side og i stedet opptre konstruktivt for å få det viktigste samferdselsprosjektet i Tromsø på plass og i gang.

Regionvegsjef Torbjørn Naimak i Statens Vegvesen har nå overraskende meddelt at den vestlige traseen vil være den løsningen som både blir billigst og som kan realiseres raskest. «E8 vil ikke bli forsinket, men sannsynligvis kunne realiseres raskere om man i løpet av året bestemmer seg for å legge veien på vestsiden av Ramfjorden», sier Naimak til Nordlys.

Dersom dette er korrekt, tar vi for gitt at flertallet i kommunestyret samler seg om dette alternativet. Signalene fra både Arbeiderpartiet og Høyre om at de vil ha ei pragmatisk holdning til trasévalget, betyr formodentlig at kommunestyret må gjøre et nytt vedtak i saken, og velge det vestre alternativet.

En ukjent størrelse i den ligningen som må gå opp for å få realisert E8 raskest mulig, er imidlertid hva som kommer i den rapporten selskapet Nye Veier skal presentere innen 1. oktober. Det er å håpe at Nye Veier kommer med noen klare konklusjoner på både tidsbruk, kostnader og veikvalitet for de forskjellige alternativene. Imidlertid er det noe uklart om hvor grundig selskapet ser på det vestre alternativet. De vektlegger at det vestre alternativet ikke var deres hovedoppdrag, men at de likevel har gjort «noen regneøvelser på vestsiden». Det synes altså å være flere skjær i sjøen før kommunestyret har grunnlag for å gjøre et godt fundert vedtak. I tillegg kommer den manglende avklaringen om finansieringen, samt det politiske spillet som kan fortsette å pågå.

Et usikkert element er for eksempel hvordan Frp vil stille seg når det gjelder den delen av finansieringen som handler om bompenger. Tidligere har Frp motvillig vært med på at dette har vært en dyd av nødvendighet for å få prosjektet i gang. Nå er imidlertid den politiske situasjonen slik at et vedtak i kommunestyret som skissert ovenfor, ikke trenger Frps stemmer for å bli vedtatt. Spørsmålet er da om Frp ser seg tjent med å snu i denne saken, nå som vi er på vei inn i et valgår. De kan jo tillate seg å argumentere og protestere mot bompenger på E8 helt kostnadsfritt. E8 blir uansett realisert og Frp kan toe sine hender og markere sitt primærstandpunkt mot bompenger. Velger Frp denne slags opportunisme, tjener det partiet til liten ære.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse