Annonse

Motkreftene i full sving med å skrote en jernbane i nord

Kommende fredag 30. august er en viktig dato for utfallet av jernbanesaken. Det har forbindelse med at fylkeskommunen v/fylkesråd for samferdsel Ivar B. Prestbakmo inviterer til høring om Jernbanedirektoratets utredning. Frist er innen 1. oktober, og Fylkes-kommunen er opptatt av å bidra til realisering av jernbane i nord og har det som utgangspunkt i en viktig fase nå.

Motkreftene er mange, og nå har de fritt spillerom i NRK og de store media i Oslo. De har nå forstått at når det gjelder gods, sjømat, regional utvikling, trafikksikkerhet og  klima-utviklingen – så er det Nord-Norgebanen den eneste mulige løsning. Vi har nå også påvist hvordan kysten kan bindes sammen med de nordnorske jernbaneterminaler.

Derfor spiller de nå kortet om at «Nord-Norge er så tynt befolket» med en hånflirende TV-journalist Fredrik Solvang i TV-debatten med Jonas Gahr Støre mandag kveld: «Skal vi virkelig bygge en jernbane til Tromsø der vi ifølge Asplan Viaks beregninger kan regne med 308 passasjerer daglig til toget».

Asplan Viak! Det er konsulentfirmaet bak skandale-forslaget om at jernbanen til Tromsø skal legges i tunnel fra Malangshalvøya undersjøisk frem til Tromsøya med en ny tunnel under bysentrum fra Telegrafbukta til Breivika havn! Prislapp: 15 – 20 milliarder kroner. Totalt urealistisk og ugjennomførbart!

Asplan Viak  har enn videre klart det kunststykke å velge en trasee utenfor det folkerike omland i Tromsø-regionen med Ramfjord, Nordkjosbotn og all trafikk fra Nord-Troms og Finnmark som kan bruke tog fra Nordkjosbotn/Ramfjord inn til Tromsø sentrum med reisetid 15-20 minutter.

De unngår suverent «Tromsø-pendelen» - et regionaltog som kan binde sammen Tromsø med store deler av Indre Troms og Midt-Troms. For pendling regnes en times reisetid mellom sentrum og omland. På en time med tog kommer du helt til Narvik fra Tromsø. Det sier sitt om perspektivene.

Asplan Viak vurderer jernbanen med skylapper. Derfor ser de ikke Salten-pendelen mellom Saltdal og Bodø, en jernbanesuksess av de store med enorm trafikk. De har selvsagt heller ikke en eneste ord om arbeidet med Helgeland-pendelen som skal dekke Sør-Nordland inn mot Mosjøen og Mo i Rana.

Noe annet kan vi ikke vente av en skandale av en utredning fra Jernbanedirektoratet (JBD).  Hovedfokus er urealistiske løsninger  renset for hvordan et lønnsomt jernbanesystem kan bygges ut i Nord-Norge.

JBDs utredning kunne ha vært skrevet for 50 år siden. Det er en visjonsløs presentasjon som bevisst unngår at utbyggingen må starte med Ofotbanen, Norges eneste lønnsomme jernbane. Ofotbanen må danne senter for en nordnorsk jernbane med som første trinn  Tromsbanen,  Harstad-Narvik-Tromsø.

 

 

Vi snakker om en nordnorsk Intercity-bane i  landsdelens mest folkerike og økonomisk sterkeste region, med Narvik og Ofotbanen med dobbeltspor som bærebjelke i et  fremtidig klimanøytralt transportsystem. Prisen: 80 milliarder kroner – 50 milliarder mindre enn den urealistiske banen JBD har utredet og bruk av JBDs egne kalkyler!

Jernbanedirektoratets utredning er fullstendig ute av fase med ovenstående. I bunn og grunn dekkes kun  et enslig jernbanespor fra Fauske til Tromsø. Hverken Ofotbanen eller Nordlandsbanen er utredet av JBD. JDB ser også bort fra de vitale transportpolitiske målsettinger i Nordområde-satsningen, Norden som et felles transportmarked særlig for reiselivet  og koplingen opp mot Europas jernbaneprogram som er avgjørende i innfrielsen av klimaforpliktelsene.

JBD skriver  i klarspråk at målet er å redusere bruk av svenske togskinner  til fordel for en norsk stambane.  Det er i strid med hva region-Norge har behov for. Så sent som 3. juni i år møtte alle de norske jernbaneforumene, fellesorganer for fylker og kommuner med jernbane, opp hos jernbanedirektør Kirsti Slotsvik. De leverte et enstemmig krav om en helt ny jernbane-politikk for bl.a. å rydde opp i det kaos som godstogene er midt inne i,  og der CargoNet har truet med rett og slett å legge ned alt av godtog. Sentralt i kravet er etableringen av internasjonale jernbanekorridorer fra de respektive landsdeler.

Dette er  bakgrunnen  for Tromsbanen. Vi bygger ut et jernbane-nav i  Nord-Norge, og når tiden er moden  skal vi bygge baner både sørover til Fauske og nordover til Finnmark.

Jernbanedirektørens utredning inneholder intet av det ovenstående.  Det er  en  skivebom, og den såkalte samfunnsøkonomiske lønnsomhetsberegning er av tvilsom verdi.

Det er uforståelig at jernbanedirektør Kirsti Slotsvik ikke tar med dette i sine kommentarer der hun  avliver en  bane i Nord-Norge. Dette slukes rått av de såkalte rikssynserne i hovedstadsmedia, som ukritisk deltar i en kampanje som vi i Nord-Norge opplever som bevisst desinformasjon, med resultat en økende avgrunn av mistillit mellom landsdelene.

Det er bare å konstatere at statsminister Erna Solberg er blant dem som kjøper jernbane-direktørens skandale-dokument. Statsministeren oppsøker nå Nord-Norge med nedlatende utsagn om at nordlendingene er «gammeldagse» og «lidende av teknologi-frykt» fordi vi ikke aksepterer hennes forslag om selvstyrte vogntog i kolonner i stedet for jernbane. Hun kunne godt foreslått flygende tallerkener – UFO’er!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse