Annonse
Personlig synes jeg at fylkesveiene våre, i nord også kalt «våre viktige sjømatveier», fortjener å bli opprustet til akseptabel standard før milliardene ruller til stadig nye, luksuriøse gigantprosjekter, skriver Sørreisa SVs Hanne-Marie Eriksen. Foto: Inger Præsteng Thuen

 Motorvei med åtte felt?

Ny 4-felts motorvei fra Sjølyst til Asker er beregnet å koste 40 milliarder kr. Der er en 4-felts motorvei fra før. Hvorfor trengs en 8-felts motorvei mellom Oslo og Asker, et område med regelmessige togavganger og hvor Intercity-satsningen på sikt skal gi enda flere tog?

Det aner meg at svaret ligger i vei- og bilpartiet Frp sin drøm om stadig større veier, hvor hastigheten kan settes til 110 km i timen. Et fergefritt Vestland fra Kristiansand til Trondheim er beregnet å koste 400 milliarder. I tillegg kommer planlagt ny E6 ut av Trondheim. Disse er alle rådyre gigantprosjekter. Erna Solberg og Siv Jensen har, via NTP (Nasjonal Transportplan 2019-2029) ledet landet inn i ei luksusfelle, hvor bomregningene slår alle tidligere rekorder.

Ved å skrinlegge disse prosjektene, har SV regnet ut at de statlige besparelsene vil bli rundt 450 milliarder kr. De veifarende vil bli bespart for store summer i bompenger. Bompengeopprøret er sundt på den måten, at politikerne er nødt til å tenke nytt og gjerne øke den statlige innsatsen på de helt nødvendige nye veiene, og heller skrinlegge luksusprosjektene.

Bompengebelastingen har økt fra 8 milliarder i 2013 til ca 13 milliarder i 2019. Bypakkene, som skal sørge for en mer smidig trafikkavvikling i framtida, høres i all hovedsak fornuftige ut, selv om vi bilkjørere belastes med ca 50 % av kostnadene. Uten denne bompengefinansieringa, vil byene våre i stadig større grad bli preget av de 3 k-er:  kø, kork og kaos. Men større statlig innsats også her, vil selvsagt være kjærkomne bidrag. Målsetningen om lavere utslipp av klimagasser må være ei drivkraft i seg selv.

Frp skryter gjerne av alle veiene de vil bygge, men har visstnok glemt – eller unnlatt – å fortelle om den økte bompengefinansieringen.  Dette står i grell kontrast til valgløftene fra 2013, hvor det het at bomstasjonene ville forsvinne, en etter en, om Frp fikk regjeringsmakt. Men rett skal være rett, den statlige innsatsen har også økt betraktelig under dagens regjering. Den geografiske fordelingen stiller jeg imidlertid et stort spørsmål ved.

Personlig synes jeg at fylkesveiene våre, i nord også kalt «våre viktige sjømatveier», fortjener å bli opprustet til akseptabel standard før milliardene ruller til stadig nye, luksuriøse gigantprosjekter.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse