Annonse
«Jeg er selv øyboer fra Vannøya i Nord-Troms. Jeg har betalt bompenger på ferga til og fra øya siden ferga kom for snart 50 år siden. Bortsett fra når noen politikere i valgkampstemning tar til orde for gratisferger – er det stille rundt disse bompengeprosjektene - og de er det mange av», skriver fylkesordfører Knut Werner Hansen.

Motstanden mot bompenger har gjort at framdrifta har stoppet opp

Kampen for bedre veier og bedre veifinansiering har ei lang historie i landet vårt.

Regnestykker popper opp. Epler og bananer sammenliknes uten hemninger. Det ser jo forferdelig ut – og det er sikkert ment å ha en slik effekt. Men er det riktig? Hva sammenliknes? Hva er over og hva er under brøkstreken?

Bompenger har etter hvert kommet opp som delfinansiering på svært mange større prosjekter. Da blåser det fort opp til debatt.

Spør man «hvermannsen» i dette steinrike landet vårt, finner du ikke mange som er for bompenger uten klare mål for bruken. Heller ikke jeg – sett med egne og egoistiske brilleglass. Det er vel ikke rart. Hvem vil være for noe uten ett klart mål?

Ser man ned til Stortinget som bevilger penger – er det historisk kun Frp som har gjort kampen mot bompenger til ei fanesak. Faktum er likevel at siden 2013 da Frp kom inn i regjering har bruken av bompenger økt vesentlig.

Bompengefinansiering har – med Frp i regjering - blitt så vanlig at «hvermannsen» har organisert motstanden mot bompenger i egne partier. Rene aksjonslister har poppet opp til kommunevalg. Nå raner disse Frp for kjernevelgere.

Frps motstand er godt forankret også i Troms. Motstanden mot bompenger har gjort at framdrifta av enkeltprosjekter har stoppet opp eller blitt sterkt forsinket. Det er en av grunnene til at Troms henger etter i realiseringen av nye, større prosjekter.

De som er mot bompenger - peker på Staten eller vrir seg unna - når de utfordres på hva alternativet til bompenger er.

Jeg er realist og har liten tro på at staten stiller opp og tar hele regninga for å bygge infrastruktur. Bompenger er etablert som legitimt middel for å få tiltak gjennomført. Derfor tar jeg på meg mine mer realistiske briller, og ser at skal man få realisert større tiltak på veisektoren i Norge i dag, må det svært ofte bompenger til. I den settingen – altså det å få gjennomført noe – er jeg for bompenger.

blir vi fort myrsniper noen og hver når vi skal argumentere for eget gårds – og bruksnummer. Med jamne mellomrom popper det opp voldsomme diskusjoner når bompenger foreslås som en del av en finansieringspakke. På samme måten påstås det at «det er bare vi som betaler» - altså at de andre går fri.

Regnestykker popper opp. Epler og bananer sammenliknes uten hemninger. Det ser jo forferdelig ut – og det er sikkert ment å ha en slik effekt. Men er det riktig? Hva sammenliknes? Hva er over og hva er under brøkstreken?

I retorikkens glade ånd framstilles regnestykker som burde vært gransket av uavhengig kilder, før tallene blir absolutte og politisk sannheter i debatten om hvem som betaler - og for hva.

Mange faktorer må tas med i det regnestykket. Jeg skal kun løfte fram et vesentlig poeng som alltid glemmes når bompenger diskuteres – fergekostnader – eller bompenger på fergene.

Svært mye av bosetting og næringsliv i landet vårt er drevet av det som skjer på kysten. For alle som bor der og alle som ferdes på kysten i næringsmessig eller privat sammenheng, er fergene en del av veinettet.

Jeg er selv øyboer fra Vannøya i Nord-Troms. Jeg har betalt bompenger på ferga til og fra øya siden ferga kom for snart 50 år siden. Bortsett fra når noen politikere i valgkampstemning tar til orde for gratisferger – er det stille rundt disse bompengeprosjektene - og de er det mange av. Bare i Troms fylke er det 14 fergesamband/bompengeprosjekter.

Et regnestykke med dagens takster: For en vanlig personbil under 6 m er prisen t/r Vannøya kr. 322. Med Tromskortet/Mobillett oppnås 25 prosent rabatt. For større kjøretøyer er takstene vesentlig høyere.

Min konklusjon: Det er legitimt å arbeide for å fjerne bompenger som finansieringsordning, men da må man legge inn to forutsetninger:

  • Skal bompenger fjernes må og bompenger på fergene fjernes
  • Skal bompenger fjernes må det komme opp realistisk alternativ finansiering

Gratis ideer til neste valg: La programmene for listene være balanserte. Kjemp gjerne mot bompenger, men da må dere være for gratis ferger. Og: Hvorfor ikke stille lister for gratis ferger?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse