Annonse
En flyplass med 1200 meters bane fjernstyrt fra Bodø vil sannsynligvis dekke det samfunnsansvar Avinor har med dagens passasjertrafikk, skriver Bjørn Søderholm. Foto: Stian Eliassen

Mulige nye utfordringer for Lakselv lufthavn - Banak

Det er nesten sånn at en begynner å tru noen har ganet flyplassen, skriver tidligere porsangerordfører Bjørn Søderholm.

Derfor er det utrulig viktig at Porsanger kommune allerede nå sammen med alle gode krefter forbereder seg til nok en kamp. Kampen for å beholde flyoperativiteten og tjenestenivået ved flyplassen.

I 25-år har Porsanger kommunes politiske- og administrative ledelse sammen med regional- og lokal ledelse i Avinor jobbet hardt for å få til en større sivil utnyttelse på Lakselv lufthavn-Banak. Alltid har det vært noe som har kommet i veien. Direkterutene til Oslo på sommeren har noen år vært satt inn og andre år ikke. Finnairs sommerrute til Helsinki ble stoppet av SARS. Direkte laksefrakt til fjerne Østen utgjorde kun noen flyginger på slutten av 1990–tallet og charterrutene til Sør Europa har stort sett blitt borte. Og sist men ikke minst, snuhavnprosjektet sliter nå for å bli realisert.

Det er nesten sånn at en begynner å tru noen har ganet flyplassen.

I den siste tiden har nye muligheter og utfordringer meldt seg.

Mulighetene ligger i at Forsvaret forhåpentligvis snart er tilbake på GP i en størrelse og med et aktivitetsnivå som kan gi positiv effekt på drifta av flyplassen og flystasjonen.

Utfordringene ligger i det arbeidet som Avinor er i gang med for å effektivisere drifta. Dette kan få avgjørende betydning for fremtidig drift ved mange flyplasser i landet, Banak inkludert.

Avinor har et samfunnsansvar å ivareta for distriktet rundt sine flyplasser. Men skal kun dagens trafikk være bestemmende og ikke inkludere de muligheter som flyplassen besitter og det jobbes mot, tror jeg Banak kan ligge dårlig an når Avinor skal ta sine beslutninger.

En flyplass med 1200 meters bane fjernstyrt fra Bodø vil sannsynligvis dekke det samfunnsansvar Avinor har med dagens passasjertrafikk. Banak har betydelig færre reisende enn hva Vadsø og Hammerfest har.

En viktig faktor for å forhindre at flyplassen blir omdefinert til en småflyplass ala Honningsvåg vil være om Forsvaret flytter tilbake til GP. NATO-standard for en militær flyplass var i min tid som flygeleder 2440x45 meter. Banak er i dag 2788x45. Her er det mange meter som kan reduseres av banelengden samt penger å spare i vedlikehold og drift for Avinor før Forsvaret vil protestere.

Men med å avkorte banelengden til NATO-standard, tar en samtidig bort det potensialet dagens størrelse gir. Lakselv lufthavn har i dag et operativt potensiale som flyplassen er alene om å ha i nesten hele landsdelen. Flyplassen har operert noen av de største passasjer- og fraktfly i verden fra fjerne destinasjoner.

Verdens største serieproduserte fraktfly, Antonov 124, har fløyet inn tungt militær utstyr fra sentral Europa samt viktige oljeelementer til Goliat fra Sør Korea. Et av verdens største passasjerfly, Airbus A340 til SAS, med 200 japanske vinterturister kom direkte fra Tokyo. Banak er derfor den eneste flyplassen nord for Evenes som fullt ut kan sikre samt oppfylle transportbehovet med fly til den voksende oljenæringen i fylket. Banak er også den eneste flyplassen nord for Evenes som kan operere flyging av turister fra fjerne markeder direkte til Nord Norge.

Derfor er det utrulig viktig at Porsanger kommune allerede nå sammen med alle gode krefter forbereder seg til nok en kamp. Kampen for å beholde flyoperativiteten og tjenestenivået ved flyplassen. Eneste måten for å hindre Avinor å gjennomføre kostnadsbesparende inngrep som vil gå ut over potensialet flyplassen i dag besitter, er gjennom politisk arbeid opp mot de rette departementene, dvs. Samferdsel-, Forsvar-, Olje- og petroleums- og nærings- og fiskeridepartementet.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse