Annonse
Å hevede at nordområdepolikken faller på at Finnmark er egen fylkeskommune blir feil. Det er en undervurdering av at alle de nordligste fylkene har et engasjement for Barentssamarbeidet, skriver statsminister Erna Solberg i sitt svar på et debattinnlegg fra fylkesordfører Ragnhild Vassvik. Foto: Høyre

Muligheter for Finnmark

Det er viktig for meg å lytte til alle, selv om vi ikke alltid har de samme standpunktene. Derfor syntes jeg det var riktig å ta imot fylkesordfører Ragnhild Vassvik da hun ønsket et møte med meg i etterkant av folkeavstemningen. 

Jeg har stor forståelse for at mange har en sterk tilknytning til Finnmark. Likevel tror jeg at det viktigste er at vi får større fylkeskommuner som kan møte morgendagens utfordringer, slik at tjenestene til innbyggerne blir best mulig. Det er både regjeringen og fylkeskommunens plikt å følge opp Stortingets vedtak om sammenslåing fra 2020. Nå er det på tide å starte den jobben. En sammenslåing av Troms og Finnmark vil gi bedre tjenester, og legger grunnlaget for at fylkeskommunene kan påta seg nye oppgaver i fremtiden.

Jeg er glad for det sterke engasjementet for nordområdepolitikken. Det er viktig for Norge. Men å hevde at Nordområdepolikken står og faller på at Finnmark er egen fylkeskommune blir feil. Det er en undervurdering av at alle de nordligste fylkene har et engasjement for Barentssamarbeidet. Finnmark og engasjementet fra alle menneskene vil heller ikke forsvinne selv om vi får en sammenslått fylkeskommune. Det var jeg tydelig på i mitt møte med Vassvik.

Jeg mener fylkespolitikerne i Finnmark bør se de mulighetene som ligger i Fellesnemnda. Her kan de legge premissene for sammenslåingen med Troms. I Fellesnemda kan finnmarkspolitikerne løfte inn sine ideer og krav til Nordområdepolitikken. Jeg håper finnmarkspolitikerne blir med på den jobben!                                                                              

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse