Annonse
Illustrasjonsfoto: Scanpix

Muslimsk innvandring - jenter og kvinner, atter en gang

Det MÅ derfor være lov å spørre - uten å bli titulert som ”Hitlers tremenning”: Hvem er disse foreldrene - og hvorfor sender de barna sine til landet/området de selv flyktet fra?

Det er sommer, - det er ferietid, - og det er festivaltid. Aviser og media for øvrig fokuserer på overgrep mot jenter og kvinner i forbindelse med festivaler. Kommentator Anne Grenersen sier det slik:  ”Sakte - og nesten umerkelig - presses jenter ut av offentlige fellesrom og inn i lukkede soner”.

Hun nevner selvfølgelig ikke at dette er et resultat av muslimsk påvirkning gjennom mange år. For vi ”feirer” snart 50-års ”jubileum” for muslimsk innvandring til Norge, og da mener jeg innvandring av hele stor-familier. At disse menneskene har et annet kvinnesyn har vi visst lenge, vi har bare vært for ”dannet” til nevne det. At store deler av denne folkegruppen av religiøse og kulturelle grunner verken kan eller vil integreres fullt inn i det norske/vestlige samfunn har vi også visst lenge, vi har bare vært for ”dannet” til å gjøre noe med det. Vi har derfor ”funnet opp” fine, nøytraliserende ord for uvesenet som fulgte med den muslimske innvandringen som ”nissen på lasset. ”æres-vold”, ”æres-drap”, ”tvangsekteskap”, ”kulturell kontroll” og  ”kjønnslemlesting” er en del av disse akademiske betegnelser som ”beriket” vårt språk på 1990-tallet. Våre politikere og andre godtroende norske kvinner og menn var den gang for feige til å sette vanlige norske ord på uvesenet. Til slutt fikk selv feigheten sin egen ”akademiske” betegnelse - nemlig ”berøringsangst”.

Når det gjelder såkalte ”kjønnslemlesting” så var dette en kjent sak allerede ved årsskiftet 1989-90. Carl I. Hagen var politikeren som først tok opp dette offentlig tidlig på 1990-tallet, og mente det burde forbys i Norge. Her gjorde han kanskje muslimske jenter og kvinner i Norge en ”bjørnetjeneste”. Alt som ”smakte av Frp. på denne tiden var ”Fy-fy” - ja å være Frp-velger eller sympatisør var nærmest som å ha vært ”nazist under krigen”. Alle som kunne ha bidratt positivt til å få bukt med uvesenet, vendte seg nå mot Frp. Hadde for eksempel Gro Haarlem Brundtland og hennes aktive kvinneorganisasjoner vært de som gikk i bresjen, hadde nok saken fått et annet utfall, men her har vi atter et eksempel på ”berøringsangst”. VG-nett meldte nylig at Helsevesenet hadde ”oppdaget” 53 tilfeller av kjønnslemlesting i 2016, men at ingen var tiltalt etter som man antok at ”inngrepet” var foretatt i utlandet.

Nå er det som sagt sommer og ferietid  men snart kommer ”høstens mørkeste eventyr”, nemlig alle tomme skolepultene etter muslimske jenter som er sendt tilbake til hjemlandet for såkalt ”kulturrehabilitering”. Dette er også et fint akademisk navn på uvesenet med å sende jenter som familien synes er ”blitt for norske” til hjemlandet for ”koran-skolering”. Noen TV-reportasjer i sommer har avdekket rystende forhold ved disse skolene. Det derfor være lov å spørre, - uten å bli titulert som ”Hitlers tremenning”:  Hvem er disse foreldrene - og hvorfor sender de barna sine til landet/området de selv flyktet fra??  Hvis landet/området er så trygt, kan ikke hele familien da flytte dit??  Disse familiene ønsker vårt lands goder og trygghet, men viser avsky for vår kultur og vår levemåte, - avsky til likestilling, likeverd og like rettigheter. Det må også være lov å spørre:  Kom disse familiene til Norge for å få et bedre liv for seg og sine - eller kom de hit for å opprette en ”base” for muslimsk ukultur?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse